Životní prostředí

informace, zeleň, odpady, vzduší, příroda, vodní toky, finanční podpora města

Informace

Časté otázky týkající se životního prostředí

Informace o ŽP dle zák. č. 123/98 Sb.

Ptačí chřipka

Zeleň

Rodinné stromy

Parky ve městě

Pravidla povolování kácení stromů 

Vydaná povolení kácení městské veřejné zeleně

Revitalizace zeleně ve městě Příbram v letech 2012-2018

Pasport zeleně a Inventarizace dřevin

Odpady

Kam s vaším odpadem

Černé skládky v Příbrami - projekt Zmapuj to

Ovzduší

Kvalita ovzduší v Příbrami

Ochrana proti větrné erozi zemědělské půdy

Příroda

Památné stromy Příbramska

Chráněné části přírody

Přírodní podmínky Příbrami

Těžké kovy v houbách

Vodní toky

Povodňové výstrahy a stav vodních toků

Povodňový plán města PříbramPočet zobrazení: 48839 | Aktualizováno: 13. 05. 2021