Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2022-2030

0 0 0

 

Strategický plán je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. Analyzuje různé oblasti a problémy ve městě a slouží jako nástroj koordinace rozvojových aktivit.

Strategický plán rozvoje města Příbram 2022-2030 projednala Rada města Příbram dne 21.02.2022 a ke schválení Zastupitelstvu města Příbram byl předložen 25.04.2022. Dokument bude v průběhu následujících let pravidelně aktualizován.

Zpracovatel Strategického plánu: M.C.TRITON, spol. s r. o., a realizační tým města PříbramPočet zobrazení: 7200 | Aktualizováno: 27. 03. 2023