Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Datová schránka

ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů)

  • formát *.txt (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (RTF format)
  • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.pdf (grafický formát)
  • formát *.xls (Excel)
  • formát *.csv (csv formát)
  • formát *.tif, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png (obrázky)


Počet zobrazení: 10118 | Aktualizováno: 25. 09. 2013