Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Místní akční plán II ORP Příbram

0 0 0

logo Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název projektu Místní akční plán II ORP Příbram
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stručný popis projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) je zaměřen na zlepšení kvality a rozvoj vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Příbramska. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi školami, zřizovateli škol, organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání a mezi dalšími aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na našem území.

MAP II navazuje na předchozí projekt "Místní akční plán ORP Příbram". Jeho realizace byla zahájena 01.04.2019 a bude probíhat do 31.03.2022. Do projektu je zapojeno 62 mateřských, základních a základních uměleckých škol z území ORP Příbram.

Pravidelně aktualizované informace o projektu zveřejňuje na svých webových stránkách partner projektu - Místní akční skupina Podbrdsko, z. s. - http://www.maspodbrdsko.cz/projekty-mas/map-orp-pribram/mistni-akcni-plan-ii/

 

 

webových stránkách partner projektu - Místní akční skupina Podbrdsko, z. s.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 3.030.720,00 Kč
  • způsobilé výdaje
3.030.720,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP VVV 2.879.184,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 151.536,00 Kč
Termín realizace 05/2016 - 12/2017

Dokumenty

Zprávy v tisku

 Počet zobrazení: 963 | Aktualizováno: 18. 06. 2019