Živnostenské podnikání

Kde můžete záležitost vyřídit:
Živnostenský úřad MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, naproti Sokolovně, 2. patro - registrační oddělení.

Základní informace:
Jakékoliv podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv živnostenského úřadu po celé České republice, včetně oznamování změn. Veškerá podání je možné učinit na živnostenském úřadu elektronicky s pomocí pracovníků ŽÚ nebo vyplněním Jednotného registračního formuláře.

Lhůta pro vyřízení:
Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
1. Fyzické osoby
2. Právnické osoby (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor)
3. Zmocněnec na základě plné moci.

Formulář, kde je k dispozici:
Jednotný registrační formulář


Správní (případně jiný) poplatek:
Zákon č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích - položka 24
Ohlašení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč
Další ohlášení živnosti 500,- Kč
Vydání výpisu při ohlášení změny 100,- Kč

Důležité informace pro podnikatelePočet zobrazení: 16393 | Aktualizováno: 27. 03. 2014