1. července bylo slavnostně spuštěno Centrum sociálních a zdravotních služeb

Tisková zpráva 2. 7. 2015

Včerejšího dne se v Příbrami uskutečnilo slavností setkání u příležitosti zahájení činnosti nového Centra sociálních a zdravotních služeb (dále centrum). Akce, jíž se účastnilo na 100 hostů, se konala za přítomnosti představitelů vedení města a jednotlivých vedoucích tohoto centra.

Setkání zahájila místostarostka města Příbrami Bc. Alena Ženíšková, pod jejímž vedením nové centrum vzniklo.
„Po podzimních volbách v roce 2014 nové vedení města Příbrami komplexně zhodnotilo stav poskytovaných sociálních a zdravotních služeb ve městě a na základě těchto zjištění se rozhodlo sociální politiku ve městě převzít pod svoji kontrolu a sjednotit ji tak, aby byl nový model poskytování sociálních a zdravotních služeb schopen pod jednotným vedením reagovat na aktuální potřeby města a jeho občanů,“ uvedla k prvotní motivaci vzniku centra místostarostka Ženíšková s tím, že síť řady odborných pracovišť nyní nově zastřešuje právě Centrum sociálních a zdravotních služeb.

Jednotlivé služby, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, centrum zastřešuje, zabezpečuje a řídí v zařízeních rozmístěných na několika místech ve městě. Na včerejším setkání se přítomným občanům a hostům prezentovaly tyto služby a jejich provázanost prostřednictvím vedoucích jednotlivých středisek centra: domů s pečovatelskou službou, domova seniorů, městských jeslí (dle novely zákona nově dětská skupina) a rehabilitačního stacionáře, Azylového domu, odborného sociálního poradenství a Střediska terénních služeb. Zazněla také informace, že aktuálně probíhá spolupráce s příbramskou nemocnicí ve věci zprovoznění Protialkoholní záchytné stanice.

„Hlavním motorem reorganizace je snaha o vytvoření a poskytnutí důstojných podmínek života občanům v našem městě, kteří se dostali do jakékoliv nepříznivé situace. Stáří, nemoc, chudoba, invalidita, nezaměstnanost, bezdomovectví. Každý občan, a to včetně dětí, se může v průběhu svého života s těmito nepříznivými stavy setkat,“ uvedla ke spuštění centra místostarostka města Bc. Alena Ženíšková s tím, že právě z hlediska dlouhodobé koncepce musí být město schopno zajistit svým občanům (zejména dětem a seniorům) v nouzi pomoc. „A navíc zajistit další služby tak, aby na sebe smysluplně navazovaly,“ dodala na závěr místostarostka a poděkovala všem, kteří se na vzniku centra podíleli, za vzornou spolupráci.

 

Dne 1. 7. 2015 se v Příbrami v restauraci Švejk uskutečnilo slavností setkání u příležitosti zahájení činnosti nového Centra sociálních a zdravotních služeb.

 

 

Přítomným občanům a hostům se sociální a zdravotní služby a jejich provázanost prezentovaly prostřednictvím vedoucích jednotlivých středisek centra.

 

 

Slavnostního otevření CSZS se zúčastnila také Viktorie Sovová, žákyně ZŠ Bratří Čapků, která vytvořila nové logo centra.

 

 

Na setkání se dostavil také příbramský zastupitel RSDr. Jiří Svoboda, který je i předsedou Výboru pro sociální věci Středočeského kraje. Poděkoval vedení města za úsilí spojené se zkvalitněním služeb pro občany.

 

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  Počet zobrazení: 3679 | Aktualizováno: 02. 07. 2015