Aktuálně ze Svaté Hory

 

Letošní turistická sezóna se pomalu chýlí ke konci. V Příbrami byla letos zvláštní, protože byl pro turisty uzavřen náš klenot Svatá Hora. A důvod? Svatá Hora prochází rekonstrukcí, která je tak rozsáhlá, že bylo nutné areál znepřístupnit. Stavební a restaurátorské práce provádí firma Starkon Jihlava CZ, a. s. Ale věřte, že výsledek bude stát za to.

Jaký je současný stav prací?
- V současné době stále probíhá operativní stavebně historický průzkum. Záchranný archeologický průzkum byl prakticky dokončen, pouze lokálně probíhají drobné práce.

- V basilice probíhají práce na technických instalacích v souladu s projektem. Po dobu rekonstrukce se mše svaté konají v kapli v exercičním domě vedle baziliky.

- Ve dvoře ambitů probíhají práce zejména na zakrytí a přípravě podkladů pro dlažbu. 

- V budově proboštství jsou prováděny technické instalace (páteřní i koncové rozvody ZTI, elektro atd.).

- Místnosti ve 2. patře proboštství jsou již připravené k finální výmalbě. 

- Na náměstí je dokončována betonová opěrná zeď budoucího kyklopského zdiva. Morový sloup byl demontován a odvezen k restaurátorské obnově.

- Na Svatohorském schodišti, kde již byly provedeny drobné zednické opravy, probíhá v části výmalba, v části stále běží příprava pro výmalbu.

- Rekonstrukcí prochází také požární vodovod, v části trasy od vodojemu je již vykopán.

- Součástí rekonstrukce je také realizace ochranných opatření na vybraných stromech v areálu.

- Důležitou součástí je oprava střech, které jsou postupně obnovovány proudovou metodou.

Z rozsahu prací je vidět, že opravou projde opravdu celý areál a výsledkem bude nádherné dílo. Nově rekonstruované prostory budou využity pro duchovní činnost, stálou výstavní expozici, budou uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených expozic a výstav. Dále budou sloužit k pořádání kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků i pro vzdělávací akce (žáci základních a středních škol apod.). Vznikne badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem.

A kdo celou rekonstrukci financuje? Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora byla na podzim minulého roku schválena Ministerstvem pro místní rozvoj dotace v celkové výši 191 193 830,15- Kč z Integrovaného operačního programu (162 514 755,62- Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 28 679 074,53- Kč ze státního rozpočtu ČR) na projekt „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu" (CZ.1.06/5.1.00/24.09583).

Hlavním záměrem projektu je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb.

Projekt bude sloužit jako modelový projekt obnovy a využití obdobného typu památek. Použité přístupy a postupy budou aplikovatelné na obnovu a využití památek obdobného charakteru po celé České republice.

Průběh rekonstrukce Svaté Hory

 

 Počet zobrazení: 3637 | Aktualizováno: 11. 09. 2015