Aquapark: Uchazeč nesplnil zadávací podmínky

0 0 0

 

Do výběrového řízení na rekonstrukci aquaparku se přihlásila jediná firma, nabídková cena o desítky milionů přesahuje limitní částku uvedenou v zadávacích podmínkách, město tuto nabídku nemůže akceptovat.

Již v minulém volebním období byl zastupitelstvem města stanoven cenový strop rekonstrukce aquaparku, a to na částce 350 milionů Kč bez DPH.

V říjnu loňského roku byly zveřejněny zadávací podmínky opakované zakázky na celkovou rekonstrukci, ve kterých byla uvedena i zmíněná limitní částka. Ve lhůtě pro podání nabídek město obdrželo jedinou nabídku, která nabídkovou cenou 405 milionů Kč bez DPH nesplňuje podmínky vyhlášeného řízení.

Z tohoto důvodu rada města rozhodla o vyloučení tohoto dodavatele a po zániku jeho účastenství o zrušení zadávacího řízení. „Překvapuje mě, že společnost Metrostav podala nabídku, i když si musela být vědoma toho, že nesplňuje zadávací podmínky,“ říká starosta Jan Konvalinka.

 

Jaký bude další postup?


Příbramský aquapark je ve stavu, kdy je komplexní rekonstrukce nezbytná. Právě proto bylo k podané nabídce vzhlíženo, avšak nabídkovou cenu, která o 55 milionů převyšuje finanční hranici, není možné přijmout, bylo by to v rozporu se zadávacími podmínkami, a tím pádem se zákonem.

Po zrušení této zakázky se nebude vyhlašovat hned nová. Město přistoupí k prověření důvodů, proč se přihlásil pouze jediný uchazeč. „Místo toho, abychom okamžitě vyhlásili nové řízení, přistoupíme k získání zpětné vazby, kdy od potencionálních dodavatelů budeme zjišťovat, proč nebyl větší zájem, jestli je stropová hodnota skutečně nastavena tak nízko. Tyto informace nám ukážou, jakým způsobem se postavit k dalšímu kolu výběru dodavatele,“ uvádí starosta.

Jak bylo uvedeno, veřejná zakázka se nebude vyhlašovat okamžitě. To znamená, že se musí přistoupit ke krokům, díky kterým bude moci být zachován provoz aquaparku. Ředitel SZM představil vedení města záložní plán, jehož cílem je zajistit provoz bazénu po dobu, kdy bude připravováno další kolo zakázky.

Na základě provedeného auditu víme, kde jsou nejpalčivější místa v provozu, která by mohla vést k uzavření celého zařízení. Zavřít bazén kvůli rekonstrukci smysl dává, ovšem zavřít ho pro závadu či havárii už ne. Proto začneme s opravami klíčových částí, aby provoz mohl být zachován do doby, než se najde definitivní řešení, tedy než bude zahájena celková rekonstrukce. Stávající projekt na opravu aquaparku je dobrý, můžeme se bavit o jeho přizpůsobení či dílčích změnách s ohledem na vývoj na trhu stavebních prací či vzhledem k aktuální ekonomické situaci. Nicméně platí to, že podle něj chceme bazén opravit,“ dodává Jan Konvalinka.

 

Eva Švehlová, DiS. 
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 1645 | Aktualizováno: 06. 03. 2023