Sídliště Křižáky: Chystáme se na tvorbu pocitových map

0 0 0

Tisková zpráva 1. 10. 2015

Oživení a zvýšení pobytové kvality veřejného prostoru, vyvážený poměr klidných míst pro relaxaci, živých míst pro společenské děje, zvýšení kvality života obyvatel panelového sídliště Křižáky, zkrátka celková změna atmosféry v této lokalitě. Zrealizovat tuto myšlenku dostal od vedení města Příbrami za úkol Ing. arch. Jaroslav Malý z odboru investic a rozvoje města.

Podle prognóz projektantů v 60. letech minulého století byla životnost panelových bytových domů plánována  na 30 – 40 let. Po uplynutí této doby se počítalo s jejich přestavbou nebo demolicí. Panelové domy ale stojí dál. Vzhledem k faktické vyšší životnosti těchto staveb je jejich vlastníky přistupováno k postupné revitalizaci. Zatepluje se, opravují se střechy, fasády, vyměňují okna a dveřní výplně, revitalizují se lodžie a balkóny, provádí se hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce elektroinstalací, vzduchotechniky, vody, plynu či výtahů. Díky tomu se životnosti jednotlivých staveb prodlužují o 20–30 let. To jsou domy, ale co jejich nejbližší okolí?

„Problémy sídlišť jsou mnohem hlubší, než jenom ty kosmetické. Nestačí nechat obrůst paneláky zelení a napravit pár drobných nedostatků, aby se z nich potažmo z celého sídliště stalo místo, kde se lidé budou cítit dobře. Problémů je celá řada, jejich odhalení a náprava není jednoduchá a bude trvat řadu let. Jediná správná cesta k nápravě a dobrému výsledku vede skrze dialog mezi veřejností, architekty a městem,“ uvedl již před časem k zahájení projektu Sídliště Křižáky starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka.

Vyplň dotazník, zapoj se do dění, podílej se na podobě území, kde žiješ
Projekt revitalizace sídliště Křižáky odstartoval v srpnu letošního roku. Obyvatelé měli možnost vyjádřit své náměty, připomínky a názory na život v tomto sídlišti formou dotazníku. V září následovalo veřejné projednávání s občany. Tam byly diskutovány výsledky dotazníkového šetření. Občané se vyjadřovali k situaci v tomto problematickém území a tím pomohli lépe identifikovat nejen problémy, ale i pozitivní stránky života na sídlišti Křižáky.

„Podněty občanů se tak stávají nedílnou součástí zadání pro projekt. Jejich nápady se přímo promítají do řešení revitalizace sídliště. Avšak nejen to. Od toho, že se sami občané přípravy projektu účastní, si slibujeme zvýšení zájmu veřejnosti o stav prostředí města a především jejich ztotožnění se s místem, ve kterém žijí,“ uvedl k průběhu Ing. arch. Jaroslav Malý.

Výsledky dotazníkového šetření: problémy s vandalismem, pitím alkoholu na veřejných prostranstvích, chybějící pocit bezpečí
Obyvatelé v dotazníku označili jako zásadní problém osoby pijící alkohol na veřejných prostranstvích, vandalismus a pobývání lidí bez domova v prostoru sídliště. „Tento problém byl i hlavním tématem diskuse v první polovině setkání. Ve druhé polovině setkání se občané zapojili do práce ve skupinách, ve kterých nad mapami sídliště Křižáky konkrétně diskutovali o problémech, jejich řešení i o tom, na co by se při revitalizaci nemělo zapomenout a naopak čeho se vyvarovat. Občané se zapojili do práce s opravdovým zájmem, dokonce vzhledem k množství podnětů a myšlenek v jednotlivých pracovních skupinách musel být vymezený čas pro tuto část večera nastavován,“ pochvaloval si zapojení občanů architekt Malý.

Tvorba pocitových map: chystá se na druhou polovinu října
Dotazníkové šetření a veřejná diskuze nebyly jedinými kroky při přípravě revitalizace. Město připravuje tvorbu pocitových map, kde budou moci všichni obyvatelé konkretizovat své pocity z řešeného území a upozornit na negativní i pozitivní místa.

„Pocitová mapa je vlastně plán města, na který si můžete nalepit barevný puntík podle toho, jak se kde v Příbrami cítíte. Občané budou do plánu lepit puntíky typu: příjemné prostředí, společenský život, nebezpečí, špatná dopravní situace a podobně. Tvorba těchto pocitových ve spolupráci s našimi občany pro nás znamená důležitou zpětnou vazbu,“ vysvětluje architekt Malý s tím, že pocitové mapy, rovněž nazývané problémové nebo mentální, jsou nástrojem ke konkretizaci vztahu obyvatel k prostředí, ve kterém žijí, a k získání bližších informací o něm. Jsou nástrojem užívaným v urbanismu a územním plánování a hrají důležitou roli především v prvních fázích tvorby prostorových představ a informací o řešeném území.

Tvorba pocitových map proběhne v druhé polovině října. Dalším krokem bude workshop architektů a odborníků s tématem Revitalizace sídliště Křižáky. Na začátku roku 2016 město Příbram pak vypíše architektonickou soutěž o návrh na budoucí podobu sídliště Křižáky.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

 Projekt revitalizace sídliště Křižáky odstartoval v srpnu letošního roku. Obyvatelé měli možnost vyjádřit své náměty, připomínky a názory na život v tomto sídlišti formou dotazníku. V září následovalo veřejné projednávání s občany. Tam byly diskutovány výsledky dotazníkového šetření.

 

Ve druhé polovině setkání se občané zapojili do práce ve skupinách, ve kterých nad mapami sídliště Křižáky konkrétně diskutovali o problémech, jejich řešení i o tom, na co by se při revitalizaci nemělo zapomenout a naopak čeho se vyvarovat. Ing. arch. Jaroslav Malý vpravo na fotografii s tužkou v ruce.

 

Občané se zapojili do práce s opravdovým zájmem, dokonce, vzhledem k množství podnětů a myšlenek v jednotlivých pracovních skupinách, musel být vymezený čas pro tuto část večera nastavován.

 

Diskuse v jednotlivých skupinách se aktivně účastnil i starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a také místostarostka Alena Ženíšková.

Autor foto: Město Příbram, Pavlína Svobodová.

 Počet zobrazení: 3465 | Aktualizováno: 01. 10. 2015