Bezpečnostní opatření při oslavách

Vážení návštěvníci oslav 800 let města Příbram, abyste si mohli užít festival v co největší pohodě a bezpečí, dodržujte prosím pokyny pořadatele a níže uvedené podmínky účasti na oslavách. Všechna opatření mají za cíl vést k bezproblémovému průběhu oslav a k vytvoření té nejlepší atmosféry. O vaše bezpečí se budou starat zdravotníci, hasiči, policie městská i státní, pořadatelé a mnoho dobrovolníků. Chceme však připomenout i podmínky účasti na oslavách:

Při oslavách je účastníkům zakázáno:
Vnášet do prostoru areálů:
- Zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sečné, úderné, či bodné zbraně.
- Spreje, leptavé, hořlavé, barvící látky neboj jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví.
- Ohňostroje, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení.
- Drogy jakéhokoliv druhu.

Lézt na stavby a zařízení, přelézat stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.
Užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky zakázané legislativou ČR.
Vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou doprovodních psů osob zrakově postižených.
Vstupovat do prostorů, které nejsou účastníkům povoleny (např. prostory zázemí, uzavřené budovy v areálech).
Nebezpečně manipulovat s otevřeným ohněm, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice.
Šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku.
Ničit zařízení areálu.

Na oslavách jsou účastníci povinni:
Řídit se pokyny organizátora akcí nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
Při vstupu do kontrolovaného areálu projít bezpečnostní prohlídkou, která je prováděna bezpečnostní službou, a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu.
Respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost.
Chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení v areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývající z průběhu oslav.
Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících.
Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
Při úrazu, či jiné mimořádné události uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.
Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu,
V případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

Městský úřad PříbramPočet zobrazení: 2790 | Aktualizováno: 08. 06. 2016