Bezpečnostní situace a mapy kriminality v lokalitě Křižák

0 0 0

 

Z hlediska vývoje evidované kriminality a také přestupků řešených Policií ČR nevyplývá, že by lokalita „Křižák“ představovala významné bezpečnostní riziko pro občany, které by zasluhovalo zvýšenou přítomnost policistů nebo dokonce zřízení stále policejní služebny. Podle indikace map kriminality představují mnohem větší riziko nedaleké supermarkety.

Daná lokalita zřejmě svou architekturou, šedostí a určitou sešlostí poplatnou době svého vzniku v lidech neevokuje příjemné pocity. Z policejní činnosti je známo, že ve „vnitrobloku“, zejména před prodejnou potravin, posedávají různí lidé, v okolí pobíhají a pokřikují děti a mládež, občas zde dojde i k mírným konfliktům mezi osobami a to také nevyvolává v obyvatelích příjemné vjemy.

Co je však důležité a dokladovatelné, je fakt, že zde není páchána žádná závažná kriminalita, ani nedochází k vážnějšímu narušování veřejného pořádku, které by dnes a denně musela Policie ČR nebo městská policie řešit. Úkolem policistů není posedávající občany nějakým způsobem vytlačovat z míst, kde se zdržují, byla by tím porušována jejich základní práva. Pokud se jedná o veřejně přístupná místa, policie rovněž nemá žádné zákonné oprávnění určovat, kde se lidé, kteří se nedopouštějí protiprávního jednání, mají nebo nemají zdržovat.

Šíření nepodložených informací, názorů a zejména negativních pocitů ve veřejném prostoru k pocitu bezpečí spoluobčanů v dané lokalitě žádným způsobem nepřispívá. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zpracovat mapy kriminality za poslední tři roky, které ovšem pocity obyvatel zachytit nedokážou. Názor si každý může učinit vlastní.

V následujících mapových přehledech lze porovnat mapy kriminality v lokalitě Příbram VIII „Křižák“ v letech 2015 až 2017. Mapy jsou vypracovány pro stejnou lokalitu a vždy za čtvrtletí daného roku. Poslední mapy jsou za období 1. 10. až 16. 10. v letech 2015 až 2017, aby bylo porovnávané období vždy stejné. Ikonky jednotlivých případů jsou umístěny většinou na adresách představujících budovy s čísly popisnými, ovšem ke spáchání mohlo dojít nejen přímo v daném objektu, ale i v jeho blízkém, bezprostředním okolí, neboť k jednotlivým případům se vždy připojuje jako lokalita spáchání vždy nejbližší určitelná adresa. Poslední tři mapy tohoto přehledu představují přehled trestných činů a přestupků z oblasti toxikomanie a alkoholu s vyloučením těch, které jsou spáchané při řízení motorových vozidel. Zaznamenáno je v daném roce vždy období od 1. 1. do 16.10. 

Mapa kriminality v lokalitě Příbram VII „Křižák“ v letech 2015–2017 

 

Závěr:

V lokalitě „Křižák“ není páchána téměř žádná kriminalita a ani nedochází k vážnějšímu narušování veřejného pořádku. Policie České republiky v součinnosti s Městskou policií Příbram zajišťuje na základě průběžného vyhodnocování map kriminality přiměřený výkon služby formou pěších a motorizovaných hlídek v denní i noční době. V současné době nebudeme přistupovat k dalším opatřením, neboť podle hodnocení současné bezpečnostní situace nejsou potřebná. Pokud mají obyvatelé této lokality podezření na páchání jakéhokoliv protiprávního jednání, mohou informace předat přes linku 158 nebo 156, dále mohou občané s případnými podněty osobně jednat s vedoucím Územního odboru Příbram plk. Mgr. René Petákem, telefon 974 879 229.

plk. Mgr. René Peták, vedoucí Policie ČR ÚO Příbram
npor. Michal Volf, vedoucí Policie ČR OO Příbram

 Počet zobrazení: 2857 | Aktualizováno: 18. 10. 2017