Celková obnova infrastruktury v Kozičíně

0 0 0

 

Poslední obcí, kterou je třeba odkanalizovat v rámci projektu Čistá Litavka, je Kozičín. V současné době město připravuje vypsání veřejné zakázky na stavbu splaškové i dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodní sítě.

 

V rámci před lety spuštěného projektu Čistá Litavka město Příbram usiluje o odkanalizování svých tří osad – Orlova, Lazce a Kozičína. První dvě zmíněné osady kanalizaci již mají, Kozičín má přijít na řadu v letošním roce.

„Jako první byla zhruba před deseti lety vybudována kanalizace v Orlově. V letech 2021-2022 přišel na řadu Lazec a v letošním roce bychom rádi zahájili výstavbu kanalizace v Kozičíně,“ říká na úvod starosta Příbrami Jan Konvalinka

Projekt je hotov a město aktuálně připravuje vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavby. Původní projekt počítal s investicí zhruba 90 milionů, kdy byla zahrnuta pouze samotná výstavba splaškové kanalizace. Upravený projekt nově zahrnuje také vybudování dešťové kanalizace a kompletní opravu vodovodních řadů.

Dalším rozšířením projektové dokumentace se v předpokládané ceně dostáváme na částku 185 milionů Kč. Mohli bychom udělat pouze samotnou kanalizaci, ale nedává nám smysl dělat kanalizaci a vodovod odděleně, abychom v průběhu pár let nemuseli celou obec opět rozkopat. Jde skutečně o vysokou investici, ale věříme, že desítky let se nebude muset v Kozičíně řešit nevyhovující vodohospodářská infrastruktura. Bonusem pak budou nové povrchy komunikací a veřejné osvětlení,“ dodává starosta Konvalinka.

Při financování zmiňované investiční akce jsou kromě městských peněz plánované také další zdroje, kterými bude projekt celkové obnovy infrastruktury v Kozičíně financován. Část nákladů, zhruba 21 mil. Kč, by měla pokrýt dotace z Ministerstva zemědělství.

„Kromě dotace, o kterou máme zažádáno, můžeme počítat také s několikamilionovou úhradou od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, který v rámci výkopových prací bude měnit i své rozvody. I v tomto případě by mělo jít o nezanedbatelnou částku,“ říká starosta a dodává: „Konečnou výši investice nám ukáže až samotná soutěž, doufejme, že stejně jako v případě výstavby v Lazci, se nám podaří vysoutěžit nabídkovou cenu pod tou předpokládanou.“ 

Realizace projektu je naplánována na roky 2024-2025, tedy ještě před plánovaným zkapacitněním příbramské čistírny odpadních vod. Nicméně s projektem se počítá, a pro celý Kozičín je na ČOV rezervována kapacita. 

„Jak jsem již uvedl, investice je opravdu veliká, nicméně velice důležitá. S ohledem na finanční náročnost jsme vypracovali seznam méně prioritních projektů v rámci vodohospodářského majetku, které můžeme v čase posunout, a rozložit tak náklady do delšího časového úseku,“ dodal starosta. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 243 | Aktualizováno: 26. 03. 2024