Cena města Příbrami 2020

 

Cena města Příbrami je prestižní ocenění, které bude v letošním roce poprvé předáváno příbramským osobnostem za přínos městu, jeho občanům a celému regionu. Kandidáty na toto ocenění navrhovali sami občané.

 

V našem městě jsme měli, máme a v budoucnu zcela jistě budeme mít řadu občanů, kteří svojí činností napříč všemi oblastmi života pomáhají šířit dobré jméno města. Právě pro ně je určena Cena města Příbrami, jejíž statut schválilo zastupitelstvo v roce 2020. Připomeňme, že naposledy byla ocenění předávána příbramským osobnostem v roce 2016 v rámci oslav 800. výročí první písemné zmínky o městě. Tehdy se jednalo o pamětní medaile. 

Cena města Příbrami bude předávána každoročně, její fyzickou podobou bude skleněná trofej a pamětní list. Pro první posouzení návrhů a výběr osobností byla ustanovena pracovní skupina, navržené kandidáty bude schvalovat zastupitelstvo města. 

Návrhy osobností, které mohou být oceněny také in memoriam, měli možnost podávat sami občané města. Celkem bylo podáno 78 návrhů, z čehož vzešlo 33 unikátních jmen. Tato jména byla předána sedmičlenné pracovní skupině, která jednala o výběru konkrétních osobností navržených na ocenění. „Dle rozhodnutí členů pracovní skupiny budou za rok 2020 oceněny tři osobnosti s tím, že do dalších let se počet oceněných může lišit. Pracovní skupina se své práce ujala opravdu svědomitě. Vybraná jména prozatím nebudeme prozrazovat, ale věřím, že věcně diskutovaný výběr bude veřejností kvitován. Zároveň děkuji všem, kteří věnovali svůj čas podávání návrhů. Již nyní můžete přemýšlet, koho budete nominovat za rok 2021,“ uvedl po jednání pracovní skupiny starosta města Jan Konvalinka

A jaký bude další postup? Navržená jména budou představena radě města, která seznam nominovaných předloží zastupitelstvu města ke konečnému schválení. K samotnému předání Ceny města Příbrami 2020 by mělo dojít v rámci závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. 

Složení pracovní skupiny bylo navrženo tak, aby bylo pokryto co nejširší spektrum veřejného života:

  • Daniel Doležal – historie,
  • Petr Vašina – kultura a spolková činnost,
  • Irena Karpíšková – hospodářská a podnikatelská sféra,
  • Jan Pechlák – školství a sport,
  • Barbora Vacková – sociální oblast a oblast zdravotnictví,
  • Zorka Brožíková a Jan Konvalinka – zástupci města. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

cena města Příbrami 2020 

Jednání pracovní skupiny.

 Počet zobrazení: 390 | Aktualizováno: 10. 02. 2021