Cena města Příbrami

 

V Příbrami se bude nově udělovat ocenění - Cena města Příbrami - osobnostem, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj našeho města a regionu.

 

Statut Ceny města Příbrami schválili zastupitelé na svém zářijovém jednání. Cena města Příbrami je oceněním občanů, kteří jsou úzce spjati s naším městem a díky kterým se šíří dobré jméno města v Čechách i ve světě. „Naše město má celou řadu občanů, kteří si zaslouží ocenit. Práce některých je známá, jiní jsou před veřejností skryti. Z tohoto důvodu necháváme nominaci laureátů této ceny v plné míře na občanech města. Prosím, přijďte s návrhy osobností, které by si ocenění zasloužily,“ vyzývá k podávání nominací starosta Jan Konvalinka.

Cena města Příbrami může být udělena jednotlivci i kolektivu a udělena může být také in memoriam.

Cena se bude udělovat jednou ročně. Doručené návrhy projdou posouzením pracovní skupiny, která všechny nominace vyhodnotí. Konečné rozhodnutí o udělení ocenění bude na zastupitelstvu města.

Pokud tedy máte návrh, kdo by toto ocenění měl získat, zašlete svoji nominaci na vyplněném dotazníku na e-mail: cenamesta@pribram.eu. Návrhy je možné podávat od 1. listopadu do 31. prosince 2020. Formulář, který můžete vyplnit online, či vytištěný odevzdat v Infocentru města Příbram najdete na webových stránkách města.

„K předání ocenění dojde na závěrečném koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v červnu 2021,“ dodává starosta města.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 750 | Aktualizováno: 29. 10. 2020