Centrum sociálních a zdravotních služeb má nového ředitele

Rada města Příbrami na svém jednání 29. února 2016 jmenovala nového ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram. V průběhu výběrového řízení se do užšího výběru dostali čtyři uchazeči, z nichž vzešel jako vítěz Mgr. Jan Konvalinka.

Výběrové řízení realizovala personálně-poradenská a zprostředkovací agentura PSYCH-INFORM, s. r. o., která vhodné uchazeče na post ředitele centra hledala mimo jiné i formou tzv. headhuntingu - přímého oslovení. „S touto agenturou má město dobrou předchozí zkušenost, kdy z výběrového řízení vedeného touto agenturou vzešel ředitel Městských lesů,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Agentura na základě uzavřené smlouvy zajistila ve spolupráci s městem Příbram inzertní kampaň a také provedla rozsáhlé přímé oslovování jednotlivých osob z oblasti sociálních, zdravotnických a školských zařízení. „Z přímo oslovených lidí byla agenturou vznesena nabídka celkem sto čtrnácti vedoucím pracovníkům. Na základě životopisů a dalších dostupných informací bylo vytipováno šest osob, se kterými jsme již i my jednali jako s potenciálními zájemci,“ za vedení města uvedla místostarostka Alena Ženíšková s tím, že do užšího výběru postoupili čtyři z nich.

„Na základě posouzení intelektových předpokladů, motivace pro výkon dané pozice, pracovní orientace, řídících principů, silných a slabých stránek každého jednotlivce a také s důrazem na komunikační schopnosti doporučila agentura ke jmenování právě Mgr. Jana Konvalinku,“ vysvětlila místostarostka s tím, že rada města doporučení přijala jednomyslně. Nový ředitel nastoupí k 1. 4. 2016.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2647 | Aktualizováno: 04. 03. 2016