Chcete dostávat informace o dění v Příbrami?

Tisková zpráva 4. 8. 2015

Město Příbram nově nabídne svým občanům službu zasílání informací o dění v Příbrami formou SMS zpráv a e-mailů. To vše již od září a zdarma.

Vedení města Příbrami se rozhodlo v rámci otevřenosti radnice zavést nový informační servis. A to zejména s důrazem na včasné varování a okamžité informování při mimořádných a krizových situacích.

Informace budou poskytovány dvěma kanály – SMS zprávami a e-mailem.

SMS zprávy budou přinášet informace o hrozbě či výskytu mimořádných a krizových událostí na území města a přijímaných opatření odpovědných orgánů. Za mimořádné a krizové události se považují povodně, vichřice, náledí, požáry, průmyslové havárie, epidemie, teroristické útoky apod. Esemesky tak v těchto mezních situacích zastoupí chybějící městský rozhlas. Vzhledem k  charakteru sdělení bude četnost SMS zpráv záviset na množství mimořádných událostí.

E-mail (Novinky) bude město využívat pro sdílení kalendáře kulturních a sportovních akcí, informací o důležitých rozhodnutích rady a zastupitelstva města a o plánovaných aktivitách městského úřadu a městských příspěvkových organizací. Co se týče frekvence Novinek, jimi bude město informovat své občany pravidelně jedenkrát týdně.

Kromě pravidelných Novinek bude dále město e-mailem informovat o mimořádných situacích, jako jsou stavební uzavírky a dopravní omezení v konkrétní, občanem vybrané ulici. Cílem je přinášet aktuality o probíhajících pracích, aby se zamezilo dezinformacím či nedostatečnému informování o vzniklé situaci v místě jeho bydliště či podnikání.

Info servis bude možné získat jednoduchou registrací buď on-line na webových stránkách města, www.pribram.eu, nebo na základě přihlášky, která bude k dispozici na určených kontaktních místech města. K registraci je potřeba jen mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa a doplňkově název ulice, pokud bude chtít občan dostávat informace jen k dané lokalitě. Uvedení jména a příjmení žadatele nebude zapotřebí. Databáze telefonních čísel a e-mailových adres nebude dále poskytována dalším stranám.

Zájem příbramských občanů o to, co se ve městě děje, je dle čilých diskuzí na internetu velký. Vedení města proto věří, že občané projeví o službu zájem a budou ji aktivně využívat.

Bc. Zuzana Kučerová, vedoucí odboru kancelář města
Tel.: 318 402 319
Mobil: 778 727 961
E-mail: zuzana.kucerova@pribram-city.cz
Městský úřad, Tyršova 108, 261 19   Příbram

 Počet zobrazení: 3650 | Aktualizováno: 05. 08. 2015