Chcete pracovat v osadním výboru?

0 0 0

 

Vážení občané,

Zastupitelstvo města Příbram dne 7. 11. 2022 zřídilo osadní výbory. Pokud máte zájem o členství v osadním výboru a splňujete podmínky dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (máte trvalý pobyt v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen), kontaktujte Městský úřad Příbram, Odbor vnitřních věcí do 13. 1. 2023 na e-mailovou adresu: ivana.makosova@pribram.eu, případně na telefonním čísle: 318 402 237.

Děkujeme.

Městský úřad Příbram, Odbor vnitřních věcí

 

 Počet zobrazení: 685 | Aktualizováno: 09. 11. 2022