Členské obce DSO ORP Příbram navštívily Chomutovsko

 

Starostové členských obcí DSO ORP Příbram opět po roce společně propagují náš region
 

Projektu „Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram“ se zúčastnilo ve dnech 13. 5.–14. 5. 2019 deset starostů zastupujících členské obce DSO ORP Příbram. Projekt zaštítil Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, prostřednictvím Centra společných služeb, které je financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Na realizaci poznávací cesty na Chomutovsko se podílelo i finančním příspěvkem město Příbram. Setkání starostů se uskutečnilo v Krušných horách v Horském hotelu Lesná. Na setkání byli starostům Svazku obcí Chomutovsko předány propagační materiály zúčastněných obcí a města Příbram, které budou v rámci spolupráce a propagace našeho regionu v infocentrech Chomutovska.

„Pro všechny zúčastněné jsou vždy tyto akce velmi poučné a inspirativní. Setkání bylo zaměřeno především na propagaci Příbramska v oblasti cestovního ruchu, ale starostové se zajímali i o jiná témata jako např. odpadové hospodářství, dopravu. Cílem společného setkání bylo především předávání si vlastních zkušeností z praxe. Velice zajímavá byla návštěva obce Březno, kde nám byla umožněna prohlídka povrchového dolu Tušimice a následně ochutnávka místních regionálních výrobků v obci Březno, včetně samotného uchopení přístupu vedení obcí ke spolupráci obcí“, sdělila předsedkyně Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Blanka Strnadová.

Bc. Jiří Kužel
tajemník Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

 

Tisková zpráva 

 

 Počet zobrazení: 899 | Aktualizováno: 17. 05. 2019