Co zaznělo na setkání starostů obcí ORP Příbram

 

VAROVÁNÍ PRO SAMOSPRÁVY A OBČANY Z OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ a neb, co zaznělo na setkání starostů obcí ORP Příbram.

Centrum společných služeb DSO ORP Příbram uspořádalo společně s firmou EKO-KOM, kterou zastupovala RNDr. Martina Vrbová, dne 19. září 2017 setkání starostů obcí ORP Příbram na téma „Projednání změny systému v oblasti odpadového hospodářství“.

Hostem setkání byl pan Tibor Švec, starosta obce Vestec, který mimo jiné uvedl, že otázku ukončení skládkování od roku 2024 mají vyřešenou způsobem, kdy obce společně založily obchodní společnost, prostřednictvím které řeší odpadové hospodářství a likvidují odpady v ZEVO Malešice.

Byla zde představena analýza, která ukázala konkrétní nedostatky území. Je škoda, že setkání se účastnilo pouze 21 zástupců obcí z celého ORP Příbram, tedy 74 obcí. Z těchto čísel je zřejmé, že otázka řešení ukončení skládkování starosty obcí zatím tolik nezajímá, i když z pohledu odborníků je již nejvyšší čas na provedení zásadních kroků pro vyřešení otázky ukončení skládkování směsného komunálního odpadu, které nastane rokem 2024.

Bc Jiří Kužel na úvod uvedl, že bez ohledu na to, zda je schválen zákon o odpadech, platí závazné nařízení vlády č. 352/2014 Sb., kde se mimo jiné uvádí: Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně nabízet odpady k recyklaci, poté k jinému využití a pouze v případě, že odpady není možné využít, předávat je k odstranění. Od hierarchie nakládání s odpady je možné se odchýlit jen v odůvodněných případech v souladu s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství, při zachování vysoké míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadu a s ohledem na sociální únosnost občanů.

Nezbývá tedy jiná možnost než řešit otázku odpadového hospodářství v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje, kde je mimo jiné uvedena jako nejefektivnější a nejlevnější varianta pro území ORP Příbram, svážení odpadů do plánovaného ZEVO Mělník. Současná legislativa a podmínky umožňují řešit otázku pouze společnou cestou, a to založením společnosti, která bude zastupovat obce při jednáních s provozovateli ZEVO, ale i následně se svozovými společnostmi.

Kapacita ZEVO Mělník včetně dalších možností je omezená a nebude možné zajistit spalování odpadu pro všechny obce v kraji a bude na samotných obcích, jak a jistě za zvýšených nákladů, jako původci s odpadem naloží.

Nejpozději do konce roku 2018 se očekává vyjádření všech středočeských obcí ke spolupráci, aby bylo možno rezervovat kapacitu v ZEVO. Většina přítomných starostů se na jednání vyslovila pro založení společnosti a navrhla, aby managemente DSO ORP Příbram podnikl co nejdříve další kroky pro zajištění právních podkladů pro založení obchodní společnosti, která se ujme zastupování členských obcí.

Tisková zprávaPočet zobrazení: 1904 | Aktualizováno: 20. 09. 2017