Další stromy určené k pokácení

 

Na základě povolení MěÚ Příbram, Odboru životního prostředí, pokácí Technické služby města Příbram v nejbližších dnech níže uvedené stromy. Pokácení proběhne v období vegetačního klidu, do konce měsíce března.

- lesík Pod Čerťákem modřín opadavý. Strom je značně nakloněný na chodník, hrozí nebezpečí selhání, roste v lesíku na kraji chodníku.

- Brod – jírovec maďal. Strom je v bývalé aleji u silnice mezi zahrádkami, kosterní větve má proschlé, velmi se lámou, ve kmeni je dutina, hrozí nebezpečí odlomení velkých větví.

- ulice Balbínova – habr obecný. Strom roste před brankou hřiště, skládá se z více kmenů, které jsou spojeny nestabilně, s ohlédnutím na dutinu v kmeni hrozí odlamování větví a nebezpečí pro kolemjdoucí občany.

- dvůr mezi ul. 28. října a Politických vězňů – dva jeřáby obecné. Stromy rostou v prostoru bývalého hřiště, kosterní větve se rozpadají, jedinci usychají, lámou se větve, vznikají dutiny ve kmeni, vzhledem k záměru budovat zde nové parkoviště a hřiště nebude provedena nová výsadba.

- ulice Pod Čertovým pahorkem – borovice. Borovice je suchá a neplní funkci zeleně.

 

 Počet zobrazení: 1191 | Aktualizováno: 15. 03. 2019