Dar příbramským školám

 

Dne 13.12.2017 se  představitelé vedení města - starosta Ing. Jindřich Vařeka a místostarosta pro oblast školství  Mgr. Václav Švenda -  setkali s ředitelkami a řediteli a dětmi a žáky příbramských mateřských a základních škol, aby jim předali společný dar města Příbrami a partnerského města Hoorn (Nizozemí).

Dar v podobě interaktivních stavebnic převzali zástupci příbramských mateřských a základních škol, které se v letech 2014 – 2017 zapojily do projektu v rámci programu Erasmus+ „Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept pro předškolní a základní vzdělávání“.

V průběhu uplynulých tří let se v rámci projektu setkávali pedagogičtí pracovníci z Příbrami se svými kolegy z Hoornu a seznamovali se zvyky a tradicemi v obou zemích s cílem seznámit děti se způsobem života v našich zemích, se všemi jeho odlišnosti, ale také v tom, v čem jsme si podobní. Výstupem projektu je publikace Zvyky a tradice, která je společným dílem všech zúčastněných. Projekt zaměřený na zvyky a tradice výrazně přispěl ke zkvalitnění výuky ve školách a školkách a zároveň napomohl k prohloubení spolupráce mezi oběma partnerskými městy.

Město Příbram děkuje všem, kteří se do projektu zapojili.

Ing. Lea Enenkelová
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

 

 

 Počet zobrazení: 1744 | Aktualizováno: 13. 12. 2017