Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Deficit kyslíku ve vodě Nového rybníka způsobil úhyn 250 kg ryb

0 0 0

 

Úhyn byl způsoben nenadálým kyslíkovým deficitem, který nastal vlivem prudkých změn počasí s velkými výkyvy atmosférického tlaku. To vedlo k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě, a došlo tak k udušení ryb. K události došlo před pár dny.

 

Nový rybník má ve výpůjčce Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz (dále SÚS) a užívá ho jako chovný rybník. K prvnímu nálezu uhynulých ryb došlo 3. července, kdy byl provozovatel Areálu Nový rybník, SZM Příbram, na skutečnost upozorněn návštěvníky.

„O události jsme informovali předsedu SÚS a začali jsme s odklízením uhynulých ryb z vody. Mnohem více mrtvých ryb jsme však našli i další den ráno. Předseda SÚS na místo dorazil hned, jak to bylo možné a společně jsme celou situaci řešili,“ popisuje Slaba, ředitel SZM Příbram

Druhově se jednalo výhradně o síha severního marénu v průměrné velikosti 20 cm. Tato původně jezerní ryba má vysoké nároky na obsah kyslíku ve vodě v průběhu celého roku. Všeobecně platí, čím teplejší voda, tím menší obsah kyslíku. Proto například v létě před bouřkou doprovázenou poklesem tlaku dochází k poklesu kyslíku ve vodě až na spodní hodnoty. Někdy prudký pokles kyslíku ve vodě trvá třeba jen půl hodiny, ale zkáza je dokonána. 

Vylovené ryby nevykazovaly žádné známky onemocnění, které by mohlo jejich úhyn způsobit. Nebyly zjištěny ani žádné cizorodé látky ve vodě či jiné zdroje znečištění. Přivolaný technik SÚS potvrdil, že příčinou úhynu ryb byl nízký obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, čemuž nasvědčuje také to, že další druhy ryb, které v rybníku vegetují a nejsou tak náročné na kyslík, neuhynuly.

Udušené ryby jdou ke dnu a teprve po nějakém čase, zase s ohledem na klimatické podmínky, vyplavou na vodní hladinu. Proto bude v nejbližších 2-3 dnech ještě probíhat monitoring rybníka a úklid padlých ryb, které budou ze dna stoupat k vodní hladině. Většina uhynulých ryb by však již nyní měla být z vody odstraněna. 

„Omlouváme se všem návštěvníkům areálu za nepříjemný pohled na vodní hladinu plnou uhynulých ryb. SZM Příbram děkujeme za spolupráci a komunikaci při řešení této, pro nás rybáře, smutné události,“ říká Dušan Hýbner, předseda ČRS SÚS.

 

Bc. Miroslava Poláková
Tisková mluvčí
Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII
tel. č.: 318 621 384, mob.: 773 041 753  

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram

 Počet zobrazení: 483 | Aktualizováno: 07. 07. 2021