AKTUALIZOVÁNO: Den Země Příbram podpoří víkendovou úklidovou akcí

 

22. duben je od roku 1970 Dnem Země, jde o celosvětovou událost zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Město Příbram v letošním roce právě ke Dni Země připravuje úklidovou akci. 

Příbram se dlouhodobě připojuje k akcím podporujícím životní prostředí. V letošním roce nebyla s ohledem na epidemiologická opatření zorganizována akce Ukliďme Česko. Jelikož je o tyto aktivity mezi dobrovolníky zájem, připravuje se víkendová akce právě ke Dni Země

Pravidelný jarní úklid je v letošním roce naplánován na víkend 24.-25. dubna. „Město se letos rozhodlo uskutečnit pravidelný jarní úklid individuálním nebo rodinným způsobem. Na vytipovaných místech budou zřízeny jednoduché pytlomaty, kde si zájemci o úklid budou moci vyzvednout pytle, rukavice a získají základní instrukce ke sběru odpadů, jako jsou doporučené trasy či přímo místa úklidu,“ uvedl k připravované úklidové akci navazující na Den Země starosta Jan Konvalinka

Pokud by se občané chtěli zúčastnit úklidu v jiných lokalitách, například v bezprostředním okolí svého bydliště, budou jim Odborem životního prostředí poskytnuty pytle a rukavice. 

Zbývá otázka, kam se sebraným odpadem? Místa na odkládání pytlů s odpadem budou na vytipovaných trasách přímo u samotných pytlomatů a následně odvezeny pracovníky Technických služeb. V případě úklidu drobného nepořádku v jiných lokalitách se nebude odpad soustřeďovat na jedno místo, ale je možné jej dát do veřejných nádob na směsný, případně tříděný odpad nebo je možné odpad odvézt přímo do sběrného dvora, který je v sobotu otevřen od 8 do 13 hodin. 

Pro bližší informace je možné kontaktovat Odbor životního prostředí, pana Marcela Strnada, tel. 318 402 476, 731 609 930. 

 

Lokalizace pytlomatů:

 • U Lilky – Pod Kauflandem, plot teplovodu,  49.6927045N, 13.9997151E
 • V Lukách, plot parkoviště, 49.6986977N, 14.0016306E
 • Anenská, u garáží, 49.6894779N, 13.9970537E
 • Rožmitálská, u čerpací stanice za billboardem, 49.6757997N, 13.98110436E
 • Čertův pahorek, chodník ze Sportovní ul. k ubytovnám, 49.6731971N, 13.9934313E
 • Železniční přechod u Nového rybníka, plot sportovního areálu, 49.6716578N, 13.9992851E
 • Brod, parkoviště naproti šachtě 15, 49.6572703N, 14.0200946E
   

Kromě pytlů, bude pytlomat vybaven rukavicemi, úvazky, mapkami doporučeného sběru a bezpečnostními pokyny. 

Další lokality úklidu: dle individuálního výběru. Pytle a rukavice poskytne Odbor životního prostředí.

Kam s odpadem:

 • veřejné nádoby na směsný nebo tříděný odpad,
 • sběrný dvůr Technických služeb, Mlynářská ul., u ČOV (v sobotu otevřeno: od 8 do 13 h)
  u pytlomatů,
 • jiná místa po dohodě s Odborem životního prostředí. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 298 | Aktualizováno: 19. 04. 2021