Depozit vozidel 2015 - Důležité upozornění

Na základě novely zákona Dopravní úřad upozorňuje a vyzývá majitele vozidel, která byla dočasně vyřazena z provozu (dána do depozitu) před 30. červnem 2013, na jejich povinnost dostavit se do konce roku 2015 na registr vozidel a prostřednictvím formuláře sdělit, kde se vozidla fyzicky nacházejí a jaký je účel jejich využití. Pokud nebude tento termín ze strany majitelů dodržen, vozidla administrativně zaniknou a v budoucnu již nikdy nebudou provozována. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) mají jejich majitelé rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlech, avšak nehrozí jejich administrativní zánik. Nicméně v takovém případě hrozí finanční postih až do 50 tisíc korun.

Na základě zkušeností si zároveň dovolujeme požádat a doporučit nenechávat návštěvu úřadů na poslední chvíli. V souvislosti s výše uvedeným totiž dojde na konci roku zcela jistě k prudkému nárůstu žadatelů a tím k opětovnému přetížení agendy v celé republice.

 

Formulář je k dispozici na adrese: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7BC88A07-C42C-4652-8344-637473DEB133/0/Zadost_o_vyrazeni.pdf


 

 

 Počet zobrazení: 3012 | Aktualizováno: 17. 08. 2015