Destinační společnost pro Brdy

Příbram učinila první krok k založení destinační společnosti pro Brdy

Zastupitelé města Příbrami na svém jednání 5. září 2016 schválili záměr založit oblastní destinační společnost. Jejím úkolem bude koncepční řízení rozvoje turistického ruchu v nově vzniklé chráněné krajinné oblasti Brdy, a to ve vzájemné shodě s obcemi a dalšími subjekty v regionu. Financování společností tohoto typu je zajištěno zejména díky členským vkladům, pomocí fondů Evropské unie, příspěvků krajů a veřejné správy.

Destinační společnosti jsou zpravidla zakládány jako neziskové organizace, které případný hospodářský výsledek použijí na další rozvoj. Jsou zaměřené pouze na cestovní ruch – na jeho rozvoj, podporu a na rozumnou a vzájemně prospěšnou koordinaci aktivit. „Vzhledem k letitým zkušenostem s fungováním těchto společností jejich vznik podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a jeho servisní organizace pro cestovní ruch – CzechTourism,“ vysvětluje vedoucí odboru kancelář města Zuzana Kučerová.

„Brdy lákají nejen půvabnou a atraktivní přírodou, ale i kouzlem desítek let zapovězeného území, které má velký potenciál návštěvnosti a těší se velkému zájmu turistů a sportovců,“ konstatuje starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že rozvoj cestovního ruchu v Brdech je třeba řešit koncepčně a organizovaně tak, aby současná živelnost v objevování donedávna zakázaného území nezpůsobila více škody než užitku. Řešení nabízí destinační společnost.

„Výsledkem jednání s obcemi, ke kterému rada města dostala od zastupitelstva mandát, by měl být návrh stanov budoucí destinační společnosti, který by měl být odsouhlasen jednotlivými zastupitelstvy zúčastněných obcí,“ informuje dále starosta města Příbrami.

Návštěvníkům Brd chybí turistické produkty
Pro návštěvníky Brd je podle starosty Vařeky třeba připravit „turistické produkty“ jako jsou programy a aktivity týkající se cykloturistiky a pěší turistiky. Není vybudována potřebná infrastruktura, kterou představují záchytná parkoviště, nebo ubytovací a stravovací kapacity. Prezentace regionu je nedostatečná a nepřehledná. Chybí turistické informace, mapy, průvodce i přehledné webové stránky.

„V Brdech najdeme nejen krásné lesy, rybníky, lovecké zámečky, ale i zachovanou přírodu s úžasnými rozhledy, vojenské pevnosti, působivé pozůstatky vysídlených vesnic a pravděpodobně i bývalý sklad atomových hlavic,“ hodnotí starosta s konstatováním, že aby turisté mohli po téměř 90 letech začít znovu pohodlně objevovat krásu Brd, destinační společnost bude mít na starosti mnoho úkolů. „Od vytváření strategie rozvoje šetrného cestovního ruchu v regionu, propagace regionu na celostátní úrovni, budování turistické infrastruktury včetně cyklostezek, značení a údržby běžeckých tratí přes vydávání tištěných propagačních materiálů, organizování dopravy, průvodcovských služeb až po zajišťování financí na tyto aktivity z národních i evropských fondů,“ vysvětluje podrobněji starosta.

Oblastní destinační společnosti vznikají po celé zemi a rozvíjejí je obce v regionu, podnikatelé v cestovním ruchu a organizace, které mají s tímto oborem co do činění. Hlavními přínosy, které destinační společnost nabízí, jsou vytvoření jednotné koncepce cestovního ruchu pro celý region, jednodušší přístup k financování rozvoje cestovního ruchu v regionu, vytvoření „značky“ regionu a spojení subjektů, které mají zájem o spolupráci na rozvoji cestovního ruchu regionu. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2765 | Aktualizováno: 07. 09. 2016