DIAMO smlouvu o těžbě kameniva ze šachty 15 nepodepíše

Tisková zpráva 17.9.2015

DIAMO s firmou Ekototalbau CZ s.r.o. smlouvu o těžbě kameniva ze šachty č. 15 nepodepíše

Starosta Vařeka: „Považujete způsob odtěžení, navržený firmou Ekototalbau, za neakceptovatelný?“ Ředitel DIAMO, s.p., Ing. Rychtařík: „Skutečně v této fázi považuji smlouvu za nepodepsatelnou.“

V zasedacím sále Úřadu práce v Příbrami proběhla již druhá veřejná beseda pořádaná radnicí, tentokrát na téma „Ekologické zátěže a rizika a možnosti jejich odstranění“. Besedu vyvolala diskuse kolem záměru zahájit těžbu kameniva z odvalu šachty č. 15 bývalých Uranových dolů Příbram.

Vedení města této besedě přikládalo značný význam a z jejího průběhu to bylo dobře patrné. Byla velmi dobře organizačně zajištěna, včetně on–line přenosu (doporučujeme zhlédnout jeho záznam), promítání leteckých pohledů na odval šachty č. 15, pořízených dronem, zpracovaných a zdarma poskytnutých firmou Aerovision k.s., ale především účastí skutečně hvězdného obsazení odborníky z Ministerstva životního prostředí, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Obvodního báňského úřadu, odborů životního prostředí Středočeského kraje i MěÚ Příbram, Krajské hygienické stanice, společností DIAMO, s. p. (včetně podnikového ředitele Ing. Rychtaříka a ředitele odštěpného závodu SUL Ing. Plojhara), Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. (vč. generálního ředitele Ing. Dostála), RWE Gas Storage, s. r. o., která provozuje podzemní zásobník zemního plynu na Hájích (v čele s provozním ředitelem, Ing. Diósim), Ecoinvest Příbram, která má také zkušenosti s likvidací starých zátěží, zastoupenou panem Ing. Šmejkalem a Ekototalbau CZ, s. r. o. (přítomen pan M. Zábrodský), jejíž podnikatelský záměr byl jedním z významných motivů svolání besedy.

Besedy se kromě odborníků, starostů obcí, předsedů osadních výborů a veřejnosti zúčastnila také řada zastupitelů města. Mezi účastníky jsme kromě starosty města, který besedu svolal, zaznamenali například zastupitele Václava Švendu, Josefa Řiháka, Petra Kareše, Petra Stříbrnského, Vladimíra Krále, Vladimíra Kyseláka, nebo Dagmar Říhovou, z nichž většina se debaty aktivně zúčastnila. Přítomni byli také zástupci tisku, včetně ČTK, Českého rozhlasu a příbramského týdeníku Periskop.

O problematice ekologických zátěží a jmenovitě o odvalu šachty č. 15 proběhla velmi živá diskuse i na 10. zasedání Zastupitelstva města Příbrami, kam byl tento bod zařazen i na žádost zastupitelů za Šanci pro Příbram.

Bylo zřejmé, že příbramská radnice tomuto problému věnovala a věnuje maximální pozornost a například samotný starosta Jindřich Vařeka se při jeho řešení osobně mimořádně angažoval, včetně vyvolání pravděpodobně klíčového jednání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (jak zmínil i jeden z přednášejících pan Ing. Bláha, CSc., ředitel Odboru environmentálních rizik a ekologických škod z MŽP).

Tlak veřejnosti, jednotlivých dotčených obcí, osadních výborů a jednotlivců poskytl městu Příbram argumenty při jednáních i na vrcholné úrovni, kde se zapojili i členové vlády a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Ing. Jaroslava Jermanová. Věříme, že mj. i tento jednoznačný postoj umožnil státnímu podniku DIAMO, který je správcem odvalů šachet bývalých Uranových dolů Příbram, věnovat této problematice maximální pozornost – shodou okolností v době, kdy se na jeho půdě rozhoduje o celkové koncepci řešení ekologických zátěží z ukončené těžby surovin.

Na přímou otázku starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky, zda způsob odtěžení haldy č. 15 navržený firmou Ekototalbau CZ považuje státní podnik Diamo za neakceptovatelný, odpověděl jeho ředitel Ing. Rychtařík následující: „K projektu firmy Ekototalbau jsme měli připomínky ohledně nevypořádání našich zájmů v oblasti nejbližší k odvalu. Skutečně v této fázi považuji smlouvu za nepodepsatelnou.“

Je možné, že rozhodnutí Diama neuzavřít s firmou Ekototalbau CZ smlouvu na těžbu kameniva z odvalu šachty č. 15, které na besedě pan ředitel podniku Ing. Tomáš Rychtařík potvrdil, mu usnadnil právě i obecný postoj všech výše zmíněných.

DIAMO zpracuje vlastní návrh postupu likvidace zátěží s tím, že by tuto činnost realizovalo samo. Takové řešení považuje státní podnik za vhodnější i z hlediska napojení prostředků na likvidaci i případných zisků na státní rozpočet, ale také i proto, že státní podnik může přijít s komplexním řešením problému. To by mělo být v základní podobě zpracováno do konce letošního roku a s jeho návrhem seznámí starosty všech měst a obcí, jichž by se mohlo jakkoli týkat. Za předpokladu vzájemné shody se zastupitelstvy dotčených obcí by měla následovat řada potřebných legislativních kroků, které realizaci umožní. DIAMO také zváží ve shodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost zahuštění monitorovací sítě kolem odvalu šachty č. 15.

Zástupci Ministerstva životního prostředí připomněli, že proces EIA, který k záměru firmy Ekototalbau probíhá, by mohl být i na základě postoje správce odvalu zastaven. I v případě jeho dalšího pokračování je ovšem ještě několik klíčových okamžiků, kdy se k němu mohou zásadně vyjádřit obce a veřejnost, včetně veřejného slyšení.

Veřejná beseda se dotkla i dalších zátěží, například kontaminace těžkými kovy z bývalého provozu příbramských Kovohutí a možných rizik, souvisejících třeba s provozem kavernového podzemního zásobníku plynu na Hájích, o němž jsme se dozvěděli z úst jeho provozovatelů řadu velmi zajímavých (a nutno říci, že také uklidňujících) informací.

Jakkoli je zřejmé, že v případě záměru společnosti Ekototalbau, vnímaného veřejností i řadou odborníků jako přinejmenším kontroverzní, se vývoj ubírá žádoucím směrem, z besedy také vyplynulo, že odstraňování starých ekologických zátěží je tématem, k němuž je třeba se průběžně vracet a věnovat mu trvalou zvýšenou pozornost.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

Starosta Příbrami Ing. Jindřich Vařeka (druhý zleva) hovoří s Ing. Tomášem Rychtaříkem, ředitelem státního podniku Diamo (zcela vpravo) na včerejší besedě.

Beseda na téma ekologických zátěží a rizik a možností jejich odstranění se uskutečnila zejména na základě diskusí kolem záměru zahájit těžbu kameniva z odvalu šachty č. 15 bývalých Uranových dolů Příbram.

 Počet zobrazení: 3663 | Aktualizováno: 17. 09. 2015