Do participativního rozpočtu je podáno sedmnáct návrhů

 

V rámci třetího ročníku participativního rozpočtu města Příbram je přihlášeno sedmnáct návrhů, které nyní projdou posouzením realizovatelnosti. Mezi vítězné návrhy v letošním roce bude rozdělena částka dva miliony korun.

 

Do konce března bylo možné podávat návrhy do participativního rozpočtu. Těch se nakonec sešlo sedmnáct. Mezi návrhy je většina nových, ale najdeme zde i návrhy, které v uplynulém ročníku výzvy nebyly úspěšné. 

„Vzhledem k situaci související s koronavirovou nákazou se letošní ročník vymyká běžné situaci. Z druhé fáze posouzení realizace všech návrhů musela být vypuštěna veřejná prezentace, která jinak tvoří nedílnou součást celého procesu. Posouzení proveditelnosti zajistí zástupci příslušných odborů radnice se zřetelem na formální náležitosti, soulad návrhu s pravidly pro účast v projektu, přiměřenost předpokládaných nákladů a časovou náročnost,“ přibližuje informace Zuzana Kučerová z Odboru kancelář města

Navrhovatelé budou v první polovině května informováni, zda jsou jejich projekty realizovatelné a zda postupují do hlasování, které se uskuteční v termínu od 1. do 20. června. Hlasování bude opět probíhat prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D 21 s použitím kladných a záporných hlasů. Cílem je, aby hlasovali občané, kteří v Příbrami žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas.

  

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 628 | Aktualizováno: 17. 04. 2020