Dohoda o dalším postupu ve věci turistického značení v Brdech 2.9.2015

V pátek 28. srpna se na zasedání komise pro optimalizaci vojenských újezdů setkali zástupci ministerstva obrany, újezdního úřadu Vojenského újezdu Brdy (ÚU Brdy), státního podniku Vojenské lesy a statky (VLS), Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Klubu českých turistů (KČT), aby projednali otázky související se značením turistických tras a cyklostezek na území dnešního vojenského újezdu v Brdech, které od 1. ledna získá status chráněné krajinné oblasti.

„Zástupci všech zainteresovaných stran si na jednání vyjasnili své pozice a vzájemně se informovali o všech limitujících faktorech, které provedení turistického značení v následujícím období ovlivní," řekl k obsahu jednání předseda komise pro optimalizaci vojenských újezdů Vladimír Kazatel z ministerstva obrany. K těmto limitujícím faktorům patří zejména probíhající pyrotechnická očista, vyznačení území pro budoucí posádkové cvičiště dělostřeleckého pluku v Jincích a v neposlední řadě potřeba projednat koncepci značení také s dotčenými obcemi. Vzhledem k nutnosti vzájemně sladit plán turistického značení, který společně připravují zástupci ÚU Brdy a AOPK, se záměry dotčených měst a obcí na okrajích nynějšího vojenského újezdu, vlastníka pozemků (VLS) a návrhy KČT, bylo zástupci všech stran dohodnuto, že členové KČT začnou turistické značení v Brdech provádět až po 1. lednu příštího roku.

„Uvědomujeme si, že konsensus všech stran na dalším postupu je nezbytný, a proto poté, co naši značkaři ještě do konce tohoto roku provedou v Brdech nezbytnou rekognoskaci, začneme s praktickým značením v průběhu jara 2016. Vlastní zahájení značení bude samozřejmě záviset na klimatických podmínkách,“ uvedl k výsledkům jednání předseda Rady značení KČT Karel Markvart.
Vojenský újezd Brdy na konci letošního roku zanikne a jeho území přejde pod správu nově vznikající Chráněné krajinné oblasti Brdy. Okrajové části vojenského újezdu armáda o víkendech zpřístupnila již v roce 2008, od příštího roku se území, které bude návštěvníkům Brd přístupné, dále rozšíří. Kromě posádkového cvičiště pro 13. dělostřelecký pluk v Jincích zůstanou trvale nepřístupné dopadové plochy Tok a Jordán. V průběhu let 2016 a 2017 se bude postupně zpřístupňovat i území v centrální části Brd, kde od roku 2012 intenzivně probíhá pyrotechnická očista. Do konce tohoto roku armádní ženisté vyčistí 50 procent území určeného k asanaci.

Autoři: Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP, Vladimír Lukovský, vedoucí tiskového oddělení MO

Zdroj: MO ČR: Tisková zpráva

Foto: Město PříbramPočet zobrazení: 2573 | Aktualizováno: 03. 09. 2015