Domov seniorů je dokončen

0 0 0

 

Domov seniorů je dokončen, prohlédnout si jej občané mohou při Dni otevřených dveří

 

Jednou ze zásadních investičních akcí posledních let je Domov seniorů, který vznikl přestavbou jednoho z pavilonů bývalé 8. základní školy v Žežické ulici. Domov je dokončen a připraven je Den otevřených dveří.

Zcela nové zařízení si zájemci mohou prohlédnout v pátek 16. září v čase od 16 do 18 hodin.

„Nový Domov seniorů, respektive detašované pracoviště příbramského Domova seniorů je dokončeno. Myslím, že jde o projekt, který se povedl a díky němuž budeme moci vyjít vstříc dalším zájemcům o umístění. Nový domov má 20 lůžek, což se na první pohled nemusí zdát mnoho, ale v Příbrami jsme tímto krokem zvýšili kapacitu lůžek o třetinu. Aktuálně máme tedy v Příbrami v Domově seniorů 78 lůžek,“ říká na úvod starosta Jan Konvalinka

Přestavba pavilonu jídelny v bývalé 8. základní škole byla zahájena v březnu 2021 a vyšla na částku 43 milionů korun. Součástí stavby je nejen samotný objekt Domova seniorů, ale také úprava zahrady, vybudování altánu, osazení laviček, dešťová kanalizace s retenčními nádržemi a vsakovacím objektem, splašková kanalizační přípojka, vodovodní přípojka, přístřešek pro kontejnery, nová podezdívka podél zahrady sousedící mateřské školy, zpevněné pochozí a pojezdové plochy, parkoviště vč. veřejného osvětlení. V podzimních měsících bude zajištěna výsadba zeleně.  

Další prostředky ve výši necelých sedm milionů korun jsou investovány do vybavení. Kromě vybavení samotných pokojů pro klienty a zázemí pro personál jde také o elektrický zvedák pro pacienty, polohovací vanu, sprchovací lůžko, myčky podložních mís, kuchyňské linky, gastrovybavení přípravny jídel a další. 

„První klienti by se do nového Domova seniorů mohli stěhovat již v průběhu října. Počítáno je s tím, že v tomto zařízení budou víceméně imobilní klienti, čímž se uvolní místa v domově na Březových Horách. Věřím, že nové zařízení se v budoucnu podaří zařadit do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje, a veškeré financování nového domova nebude plně v režii města. Příbram by si zasloužila mnohem větší kapacitu lůžek v zařízeních tohoto typu, proto se do budoucna zcela jistě budou hledat další možnosti výstavby obdobných zařízení,“ dodal Jan Konvalinka. 

Den otevřených dveří v novém Domově seniorů na adrese Žežická 193 se koná v pátek 16. září od 16 do 18 hodin. 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu

Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 DOD Domov senioru

 

 Počet zobrazení: 1049 | Aktualizováno: 09. 09. 2022