Dopravní úřad: Registr vozidel byl posílen

0 0 0

Tisková zpráva 22. 5. 2015

V souvislosti se současným a především očekávaným nárůstem počtu klientů Dopravního úřadu došlo s účinností od 25. 5. 2015 k trvalému posílení výkonu agendy registrace vozidel, a to o jedno funkční místo.

„K posílení došlo ze dvou základních důvodů. Prvním je stále se navyšující objem byrokratických úkonů, který s sebou přináší stále větší časové nároky na vyřízení žádostí. Druhým důvodem je novela zákona, která mj. současným majitelům vozidel v polopřevodu ukládá povinnost takové vozidlo doregistrovat nejpozději do 30. 6. 2015,“ uvádí v této věci vedoucí Dopravního úřadu v Příbrami Mgr. Jan Novák a upozorňuje, že v případě, pokud tak v daném termínu vlastníci vozidel neučiní, bude jejich vůz úředně vyřazen a na pozemních komunikacích jej nebude možno provozovat.

V souvislosti s výše uvedeným Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán jeho vlastník a není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě vložení čísla malého technického průkazu. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. doregistrovat vozidlo na nového majitele. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“.

Ve skutečnosti se tato situace týká celkem 750 tisíc vozidel v České republice. Od 25. května 2015 bude zároveň u vyvolávacího systému v čekárně úřadu k dispozici kontaktní pracovník, jehož úlohou bude zejména metodická pomoc klientům a jejich směrování tak, aby se k odbavení u přepážek dostali s již vyplněnými žádostmi a kompletními podklady k jejich vyřízení. Dopravní úřad zároveň sděluje, že ve snaze o co nejrychlejší odbavení očekávaného množství klientů zrušil veškeré plánované dovolené před 30. 6. 2015 tak, aby agendu odbavovali všichni dostupní pracovníci.

„Pouze pro ilustraci uvádíme, že v loňském roce bylo prostřednictvím přepážkových pracovišť Dopravního úřadu odbaveno 29 761 klientů, z toho 18 800 na registru vozidel,“ dodává na závěr Mgr. Jan Novák.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
 

tel. č.: 318 402 240, mob.: 778 533 946
Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 

 

 Počet zobrazení: 4664 | Aktualizováno: 22. 05. 2015