Dotace na energetické úspory v bytových domech

Až do 30. 11. 2016 je možné podat žádost o dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech.

Dotace je poskytována z Integrovaného regionálního operačního programu a podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč. Výše dotace dosahuje 32,3 % nebo 25,5 % v závislosti na výši dosažené úspory energie a splnění dalších kritérií. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30.09.2018.

Podrobné informace.

 Počet zobrazení: 2308 | Aktualizováno: 22. 12. 2015