Dotace pro sport

0 0 0

V posledních dnech se rozvířila v médiích a na sociálních sítích diskuze na téma dotací do sportu v roce 2015. Při té příležitosti se vyrojila řada spekulací, které s realitou neměly mnoho společného. 

Nové vedení příbramské radnice si je vědomo přínosu sportu pro život ve městě. Proto Rada města s dotacemi do sportovní oblasti v rozpočtu na rok 2015 počítá. O konkrétním rozdělení vyčleněné částky však bude možno hovořit až po schválení tohoto rozpočtu zastupitelstvem.

Vzhledem k reálným ekonomickým ukazatelům a aktuálním finančním možnostem města je pravděpodobné, že dojde k určitému ponížení finančních příspěvků, nicméně škrty budou koncipovány tak, aby neohrozily samotnou existenci dosavadních sportovních organizací a budou vycházet z konkrétní situace a potřeb. Největší ponížení dotací se předpokládá u fotbalu, ovšem i tady s bude brán zřetel na co největší podporu mládežnického sportu.

Pavlína Svobodová
tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram,
Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240, mob.: 778 533 946

 

 Počet zobrazení: 3644 | Aktualizováno: 03. 02. 2015