Dotazník k rozvoji sportu


V současné době město Příbram zpracovává strategický dokument Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030, který se týká rozvoje podmínek jak pro organizovaný sport, tak pro neorganizované aktivity obyvatel Příbrami. Chtěli bychom vás v této souvislosti vyzvat k vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je určen dospělým osobám. Žáci a studenti již vyplňují jiný dotazník v rámci výuky v příbramských školách. Účelem je zjišťování míry sportovní participace, oblíbenosti jednotlivých sportů či vaší spokojenosti s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity v Příbrami. Zároveň máte možnost vyjádřit se k současnému stavu podpory sportu. Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost.

Dotazník, prosím, vyplňte i v případě, že se o sport nezajímáte nebo se sportu již aktivně nevěnujete.

Dotazník můžete vyplňovat od 20. 8. do 20. 9.

Dotazník k vyplnění 

 

 Počet zobrazení: 1580 | Aktualizováno: 20. 08. 2019