Dotazníkový průzkum MHD Příbram 2017

0 0 0

 

Město Příbram připravuje novou smlouvu na provoz MHD v Příbrami na následujících 10 let podle nových zákonných podmínek. Z toho důvodu bude proveden projekt optimalizace. Cílem projektu je najít nejlepší model MHD v Příbrami pro občany. Ten by pak byl podkladem pro soutěž na provozovatele MHD v následujícím období. Rádi bychom proto znali názor veřejnosti – jako nástroj jsme zvolili dotazník.

Smyslem tohoto dotazníku je zjistit vybrané informace o způsobu dopravy občanů města. Tyto informace budou jedním z podkladů pro zpracování výše uvedeného projektu.

Dotazníkový průzkum je anonymní, jeho výstupy budou jednorázově zpracovány a nebudou dále uchovávány. Dotazníkové šetření je cíleno na výstupy ze dne 5. 10. 2017 (čtvrtek).

Dotazník lze vyplnit on-line zde

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: pavlina.svobodova@pribram.eu

 Počet zobrazení: 2341 | Aktualizováno: 04. 10. 2017