DPS v Hradební ulici nesplňuje požárně bezpečnostní normy

 

Dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje požárně bezpečnostní normy, vedení města hledá řešení

Ze souhrnné zprávy z kontrol Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (HZS) zaměřených na domy s pečovatelskou službou vyplývá, že dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje podmínky protipožární normy bezpečnosti, navíc je podle této zprávy budova již od roku 1982 užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Vedení města Příbrami se touto záležitostí intenzivně zabývá a hledá východisko, jak situaci řešit. Rada města bude v této věci jednat 20. listopadu.

Z celkového šetření HZS vyplynulo, že dům, ve kterém je 72 bytových jednotek, zkolaudovaný v roce 1965, byl od roku 1982 z rozhodnutí tehdejší rady města, která jej vyčlenila jako dům s pečovatelskou službou, provozován v rozporu s kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Již v té době nebyly splněny příslušné podmínky pro provozování zdravotnického zařízení.

„Budova v Hradební ulici, a to bez ohledu na požadavky hasičů, rekonstrukci potřebuje v každém případě,“ uvedl k situaci starosta města Příbram Jindřich Vařeka s tím, že dílčí opravy ve společných prostorách domu v majetku města začaly již v roce 2015. „Byla dokončena rekonstrukce původního osobního výtahu, v těchto dnech je kolaudováno opravené centrální schodiště s novým protiskluzovým povrchem, ve společných prostorách byla vyměněna okna, podlahová krytina a upraveny povrchy stěn,“ doplňuje starostu místostarostka města Příbram Alena Ženíšková. Rekonstrukci podle obou potřebuje nejen budova jako taková, ale i samotné byty. V plánu je výměna rozvodů elektřiny, vody a odpadů a opravovat se bude i střecha, pavlače a svody dešťových a odpadních vod.

 

Přísné požadavky na provoz domu s pečovatelskou službou
Pokud by však i do budoucna měla být tato pětipatrová budova užívána v režimu domova s pečovatelskou službou podle požadavků HZS, musela by mít navíc evakuační výtah a musela by také splňovat další zvláštní požadavky na únikové cesty. Vstupní dveře do bytů by současně musely splňovat podmínku protipožární i kouřotěsnou. Žádná z těchto podmínek v případě domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici však v současné chvíli splněna není. Navíc chybí požární klapky a jiná technická zařízení, jako je například elektrická požární signalizace.

„Vzhledem k těmto přísným požadavkům hasičů bychom byli nuceni provést náročné stavební úpravy a rekonstrukce, které by musely odpovídat všem požadovaným normám pro provoz zdravotnického zařízení. To by samozřejmě vyžadovalo obří investiční náklady,“ vysvětluje dále starosta s tím, že momentálně se všechny zúčastněné složky snaží najít řešení. „Pro zajištění podmínek v případě provozu pečovatelské služby v této budově byla HZS stanovena lhůta pro provedení požadovaných úprav do tří let,“ doplnil.

 

Dvě možná řešení situace
První z variant počítá se zachováním režimu domova s pečovatelskou službou, ve které se přistoupí k rekonstrukci celého objektu podle projektové dokumentace, která bude vycházet z požadavků HZS na dodržování protipožárních předpisů platných pro zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou. Teprve po rekonstrukci bude možné rekolaudovat bytový dům na dům s pečovatelskou službou.

Vzhledem k charakteru a skladbě obyvatel takového domu jsou na domy s pečovatelskou službou kladeny daleko přísnější požadavky než na běžné bytové domy,“ znovu připomněla místostarostka. Předběžná cena této rekonstrukce podle ní ještě není stanovena, ale hrubý předpoklad je 10-20 milionů korun s tím, že by se financování mohlo rozložit do tří let.

Jako další připadá v úvahu varianta, kdy provoz domova s pečovatelskou službou bude zrušen s tím, že by se z něj stal bytový dům, na jehož rekonstrukci již nejsou kladeny tak vysoké požadavky stran HZS. „Tato varianta nás samozřejmě nezbavuje povinnosti zajištění bezpečnosti a péče o stávající nájemníky tohoto domu. Poskytování pečovatelské služby by bylo zachováno formou terénní služby, nájemné by zůstalo ve stejné výši a rekonstrukce domu by dále pokračovala podle plánu,“ informovala dále Alena Ženíšková. Podle ní se v této variantě počítá se i se zachováním pozice vrátného. Zdůrazňuje, že pro vedení města by mělo být nejdůležitější zajištění bezpečnosti nájemníků.

„Jsem si vědom toho, že pouhou změnou statusu se bezpečnost nájemníků, z nichž je většina starších 65 let, nezlepší. Pokud rada města přistoupí k variantě změny na bytový dům, bude nezbytné přednostně nabídnout nájemníkům domova s pečovatelskou službou v Hradební ulici místa ve zbylých domovech s pečovatelskou službou v Příbrami,“ zdůraznil starosta Jindřich Vařeka s vysvětlením, že měsíčně se v těchto domech uvolňují zhruba tři až čtyři byty.

„Já osobně se jednoznačně přikláním k tomu, aby dům v Hradební ulici zůstal v režimu domova s pečovatelskou službou a abychom jej zrekonstruovali tak, aby vyhovoval všem požadovaným normám,“ dodala na závěr místostarostka Alena Ženíšková.

V této věci se již vedení města s nájemníky domu setkalo, informovalo je o všech aspektech této záležitosti a hlavně si vyposlechlo všechny jejich námitky a připomínky. Podrobně se touto situací bude rada města zabývat na svém jednání v pondělí 20. listopadu, kdy se bude muset rozhodnout pro jednu z avizovaných variant.

Domy s pečovatelskou službou v Příbrami 
V Brodské ulici jsou 3, v ulici Jana Drdy 1, v ulici Průběžná 1 a v ulici Hradební 1. Celkem se jedná o 303 bytů.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 

 

 Počet zobrazení: 2415 | Aktualizováno: 02. 11. 2017