DSO ORP Příbram – Beseda se starosty

Ve středu 31. května 2017 se uskutečnila již třetí beseda se starosty DSO ORP Příbram. Tématem besedy, byla mezi starosty často diskutovaná „Problematika poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“. Jednou z hlavních činnosti CSS, které vzniklo v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg.č. CZ.03.4.74/0.0./0.0/15_019/0003017, je pomoc starostům při výkonu samosprávných činností, a to především v oblastech, které vyplývají z neustále se zvyšující administrativní zátěže a častých legislativních změn.

„Centrum společných služeb DSO ORP Příbram se snaží starostům co nejvíce usnadnit jejich pracovní činnost v obcích, informovat je o stávajících a i chystaných legislativních změnách. Besedy se osvědčují jako nezávazné neformální setkávání se starosty členských obcí, s předem stanoveným tématem, ale i sdílení praxe mezi jednotlivými účastníky přispívá k vyjasnění si jejich aktuální  problematiky,  kterou mají při výkonu svých funkcí,“ sdělil Bc. Jiří Kužel, tajemník DSO ORP Příbram.

 

Další beseda se starosty je plánována na září 2017 na téma „Správní řád“.

 

 Počet zobrazení: 2306 | Aktualizováno: 12. 06. 2017