Fond zápůjček zůstává, půjčte si na předfinancování výměny kotle

 

Zamýšlené zrušení Fondu zápůjček zastupitelstvem neprošlo, nyní je vypsáno výběrové řízení, ve kterém si občané mohou půjčit prostředky nejen na rekonstrukce bytů a bytových domů.

Rada města doporučovala z důvodu malého zájmu veřejnosti zrušení Fondu zápůjček (FOZ), což neprošlo hlasováním zastupitelstva. Fond tedy zůstává a občané si i nadále mohou půjčovat nízkoúročené prostředky na opravy a rekonstrukce bytových domů a bytů. Z Fondu zápůjček je možné financovat také opravu a údržbu či technické zhodnocení nemovitých věcí ve vlastnictví města, které žadatel užívá na základě smluvního vztahu s městem Příbram.

„Město Příbram vyhlásilo v letošním roce již třetí výběrové řízení na poskytování zápůjček z uvedeného fondu. Zápůjčky jde vedle běžných záležitostí využít například na předfinancování výměny kotlů v rámci právě probíhající kotlíkové dotace,“ doplnil možnosti využití prostředků z Fondu zápůjček starosta města Jan Konvalinka.

Žádosti o zápůjčku jsou přijímány do pátku 15. listopadu 2019 s tím, že výběrové řízení podaných žádostí proběhne 18. listopadu 2019.

Podmínky žádosti, stejně jako samotný formulář, najdete na webových stránkách města Příbram: http://edeska.pribram.eu/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=3168

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 928 | Aktualizováno: 31. 10. 2019