Hasiči děkují městu Příbram

Dne 15. 12. 2016 proběhlo na stanici HZS Příbram slavnostní předání nové seskokové podušky Vetter SP 25. Poduška byla pořízena pomocí vícezdrojového financování, kdy se z více jak 93 % na nákupu podílelo město Příbram. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci města Příbram v čele se starostou Jindřichem Vařekou a zástupce firmy Nordstahl, s. r. o., která seskokovou matraci dodala.

Poduška bude využívána především k záchraně osob skákajících či padajících z výšky až 25 m, tam, kde nebude možné použít jiný způsob záchrany např. pomocí výškové techniky. Pomocí seskokové podušky lze například zabezpečit únik osob při požárech výškových budov, nebo záchranu osoby při uskutečněném úmyslu sebevraždy.  Seskokovou podušku obslouží čtyři hasiči včetně jejího přenášení, a to jak ve sbaleném, tak rozbaleném stavu. Poduška je připravena k použití do 60 sekund, kdy se do této doby plně rozvine samonafukovací konstrukce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou seskokovou podušku v rámci Středočeského kraje, byla na závěr provedena praktická ukázka za pomoci shozené figuríny z automobilové plošiny. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram tímto děkuje zastupitelstvu města Příbram a jeho představitelům za jejich finanční spoluúčast při pořizování tohoto unikátního technického prostředku, který bude sloužit při záchraně lidských životů ve městě Příbram a jeho širokém okolí.

  

 Počet zobrazení: 2684 | Aktualizováno: 19. 12. 2016