Informace o postupu prací v ulici K Dolu Marie a v Hrabákově ulici

0 0 0

Dovolujeme si Vás informovat o dalším postupu prací při rekonstrukci ulice K Dolu Marie:

Časový harmonogram plánovaných prací je následující:
Stavba č. 1 – rekonstrukce místní komunikace
1. etapa: úsek od křižovatky ulice K Dolu Marie a ulice Rožmitálská po křižovatku s ulicí Majerovou

26. 6. 2015 zahájena pokládka asfaltového povrchu
29. 6. 2015 bude zahájena pokládka zámkové dlažby v chodníkách
7. 7. 2015-  ukončení prací 1. etapy

2. etapa: úsek od křižovatky ulice K Dolu Marie a Majerova po náměstí J. A. Alise
8. 7. 2015 - zahájení prací 2. etapy
30. 9. 2015 - předpoklad ukončení 2. etapy a celé stavby

      
Stavba č. 2 – výměna vodohospodářských sítí 
8. 7. 2015 – předpoklad ukončení prací

Jsme si vědomi, že stavba přináší určité omezení běžného života především Vám, místním obyvatelům. Ve spolupráci se zhotovitelem stavby se je snažíme co nejvíce eliminovat. Další informace Vám poskytneme na základě vývoje této rekonstrukce.

 

Dále si Vás dovolujeme informovat o dalším postupu prací při rekonstrukci Hrabákovy ulice:

V současné době je stavba místní komunikace pozastavena z důvodu realizace stavby splaškové kanalizace. Na stavbě došlo ke komplikaci. Bylo zde zjištěno nesoudržného podloží a jílovité ložisko v ploše komunikace a celé odkryté hloubce výkopů. Tento stav není způsoben realizací stavby uvedené splaškové kanalizace. Situaci v tuto chvíli řešíme s autorem projektu.
Vážení spoluobčané, jsme si vědomi, že Vám stavba přináší významné omezení běžného života, ale opravdu se snažíme problémy co nejvíce omezovat. Jakmile se dozvíme další informace, neprodleně Vám je sdělíme.

Děkujeme za pochopení.

Městský úřad Příbram

 Počet zobrazení: 3315 | Aktualizováno: 29. 06. 2015