Informační centrum se bude stěhovat

 

V Příbrami fungují dvě informační centra, která sídlí jen několik stovek metrů od sebe. Od září budou tato dvě centra sloučena a poté budou následovat další změny, kdy infocentrum bude přestěhováno do volných prostor v Pražské ulici.

 

Informační centra v Knihovně Jana Drdy a v Zámečku-Ernestinu budou od září letošního roku sloučena s tím, že v provozu zůstane pouze Informační centrum MěÚ Příbram v Zámečku-Ernestinu. Právě zde budou občanům i turistům poskytovány veškeré služby, ať už půjde například o poskytování turistických informací, nebo třeba prodej vstupenek. Ke sloučení se přistupuje mimo jiné z ekonomických důvodů, kdy byly služby poskytovány duplicitně na dvou místech.  

Změny však budou pokračovat. V přípravách je přestěhování infocentra do Pražské ulice, kde se v současné době připravují prostory. „Před několika týdny jsem se sešel s obchodníky z Pražské ulici. Hovořili jsme o jejich těžkostech a o tom, proč Pražská ulice nevzkvétá. I nás ve vedení města trápí, že původně živoucí obchodní tepna připomíná nyní spíše ulici duchů. Bavili jsme se o možnostech a způsobech, jak vrátit do Pražské život, jak opět přimět zdejší obyvatele i turisty, aby do Pražské zavítali,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka s tím, že po této schůzce začal být připravován plán na přestěhování infocentra do Pražské ulice.  

Hledání nových prostor pro infocentrum v Pražské ulici nebyl problém. Již několik měsíců se řeší osud bývalého fotoateliéru v dolní části ulice. „Zmíněné prostory se nedaří dlouhodobě pronajmout, proto jsme započali s jejich rekonstrukcí, abychom objekt pro potencionální zájemce zatraktivnili. Právě tento prostor se ale nakonec stane sídlem informačního centra. Přestěhování „Íčka“ do Pražské ulice je prvním z kroků, kterými chceme přispět k oživení nákupní zóny Pražské ulice. Věříme, že i tamní podnikatelé vhodným způsobem zareagují a využijí příležitosti dané zvýšenou návštěvností Pražské ulice,“ dodal starosta Konvalinka. 

K přestěhování informačního centra do nových prostor v Pražské ulici dojde ještě v letošním roce po dokončení probíhající rekonstrukce.  

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 1020 | Aktualizováno: 11. 08. 2020