Jak je to s výtahem do divadla a pomocí hendikepovaným v Příbrami

 

V poslední době se na sociálních sítích rozvinula mezi obyvateli města Příbrami debata na téma, jak město pomáhá vozíčkářům a hendikepovaným obecně. V reakci na tuto diskuzi reagujeme následovně:

Situace kolem vybudování výtahu DO KULTURNÍHO DOMU (Divadla)

Město Příbram dlouho dopředu vědělo o tom, že se chystá opětovné vyhlášení výzvy v rámci programu Úřadu vlády ČR – Národní rozvojový program mobility pro všechny – záměr bezbariérové trasy ve městech. Ve chvíli, kdy byly známy termíny podání žádosti, Úřad vlády upravil podmínky programu tak, že náš záměr již mohl být předložen. Město následně podalo hotový projekt na bezbariérový přístup do divadla (resp. celého kulturního domu včetně možnosti bezbariérového pohybu po budově). Ten se připravoval zhruba rok. Pokud pomineme vyjednávání s památkáři, tak se během této doby v rámci projektu řešily i problémy spojené s narušenou statikou budovy nejen divadla, ale komplet kulturního domu. Projekt byl projednáván i se zástupci vozíčkářů.

Pro informaci - v letošním roce se městu podařilo získat dotaci na bezbariérový přístup do Knihovny Jana Drdy, a tak se město rozhodlo, že je nanejvýš rozumné, aby použilo stejný postup i pro vybudování výtahu v rámci kulturního domu. Pro dokreslení je na místě uvést, že se nejedná pouze o samotný výtah, ale součástí projektu jsou i další náležitosti:

Cílem záměru, tak aby mohl být schválen Úřadem vlády, musí být vždy realizace ucelené bezbariérové trasy, která umožní volný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérová trasa musí být vždy spojnicí důležitých míst v obci (propojit např. úřady, kulturní a sportovní zařízení, zařízení sociální služeb apod.). Do plánované bezbariérové trasy je nutno zahrnout i bezbariérovou úpravu min. jednoho objektu, jedná se o celkové bezbariérové zpřístupnění objektů, tzn. přístup k budově, vstup do budovy, horizontální pohyb v budově (např. dveře bez prahů, bezbariérové WC) a vertikální zpřístupnění (např. výtah), nelze opominout ani informační systém po budově.

Předmětem celého projektu je tedy podle výše uvedených podmínek následující: rekonstrukce chodníku v ulicích Tylova a Osvobození, část od autobusové zastávky u 2. polikliniky až k objektu kulturního domu, čímž je splněna podmínka vybudování bezbariérové trasy. Pro bezbariérovou úpravu objektu na trase byl vybrán kulturní dům, kde již při rekonstrukci kina došlo k vybudování řady pro handicapované občany. Původní projektová dokumentace na vybudování výtahu do divadla z června 2013 zpracovaná Ing. Vladimírem Matějkou byla rozšířena, doplněna a přepracována, aby splňovala požadavky programu mobility.

V případě, že Úřad vlády ČR záměr bezbariérové trasy a rekonstrukci objektu kulturního domu doporučí k financování, je možné požádat o poskytnutí dotace na jeho rekonstrukci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Samozřejmě bylo možné v danou chvíli realizovat projekt rychleji a za peníze z městského rozpočtu, ale podle vyjádření starosty města Jindřicha Vařeky by bylo chybou nevyužít dalších možností financování. Výsledkem by měl být ucelený a domyšlený projekt, který bude sloužit nejen vozíčkářům, ale všem lidem se sníženou pohyblivostí.

 

Hendikepovaní a město

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvková organizace města, denně auty převáží imobilní klienty za asistence řidičů a pečovatelek. Ačkoliv je elektrický vozík těžký (má i přes 200 kg dle typu), pracovníci Centra jsou schopni ho přepravovat.

Co se týče přístupu do radnice - budova staré radnice v Tyršově ulici je historická, postavena byla v letech 1890–1893. Bezbariérový přístup, který by zajistil samostatný pohyb a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v ní, není. Ale to neznamená, že o tyto osoby není v této věci postaráno. Na zdi u vchodu je zvonek, kterým si vozíčkář nebo hendikepovaný přivolá pracovníka, který mu otevře levé křídlo dveří a pomůže mu se vstupem do budovy. Dostane se sice pouze do foyeru budovy, ale referent odboru či kdokoliv jiný za touto osobou přijde dolů a věnuje se jí.

Naproti radnici je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Ten už do jisté míry, týká se to přízemí, bezbariérový je. Navíc je tam jedna speciální místnost, říkáme jí Povídárna, kde se mimo jiné může s osobami, které se nedostanou buď do staré radnice, nebo do prvního patra sociálky, v klidu a soukromí jednat. Vždycky se na úřadě najde někdo, kdo imobilní osobě pomůže a kdo se jí věnuje.

Do další budovy městského úřadu – ulice Gen. R. Tesaříka 19 je bezbariérový přístup.

Ani z kulturního a společenského života nejsou hendikepovaní vyloučeni - imobilní osoby se účastní i výletů pořádaných Centrem sociálních věcí a zdravotnictví – například před několika dny na zámku v Blatné. Koncem června se chystá výlet na Sobeňský rybník nebo na jízdu parníkem po Vltavě. Město se imobilním osobám kdykoliv snaží vyjít vstříc – na všech akcích pořádaných městem mají vyhrazená místa, přednášky v Senior Pointu – když je přihlášen vozíčkář či imobilní osoba, přednášky se konají v přízemí, kam je bezbariérový přístup, Asistenti prevence kriminality na akcích jako například Ples seniorů hendikepované i vozíčkáře vynášejí do Estrádního sálu a další.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 1326 | Aktualizováno: 01. 06. 2018