Jindřich Vařeka: Může být MHD v Příbrami zadarmo?

 

Než na tuto konkrétní otázku odpovím, řeknu něco obecného. Nic není zadarmo. Vždy se musí něčím platit. Někdy penězi, jindy pohodlím nebo třeba časem. Otázkou je, zda vynaložené prostředky odpovídají tomu, co jsme získali. V tomto případě hrajeme hru s vysokými kartami, a tak se pojďme trochu zamyslet. 

Provozování MHD Příbram stojí ročně cca 32 milionů Kč. Pokud tuto částku ponížíme o  tržby z jízdného, zbývá 21 milionů. Touto částkou dotuje město ze společné kasy ty občany města, kteří MHD využívají. Znamená to tedy, že pokud bychom rezignovali na výběr jízdného, městská kasa by byla chudší o dalších 11 milionů Kč. Pokud kdokoli prohlásí, že jízdné by mělo být „zadarmo“, druhým dechem by měl říci, kde na to vezmeme. 

To byla jedna strana mince. Nyní se podíváme na stranu druhou, která je o poznání optimističtější.

Pokud bychom zavedli MHD v Příbrami zdarma, bylo by to proti roční kartě, která by mohla být za symbolickou částku (dejme tomu 100 Kč) k vyzvednutí na Městském úřadě. Ti, kteří by si roční kartu nevyzvedli, platili by v autobuse plné jízdné. Zkušenosti z těch několika málo měst, kde jízdné „zdarma“ zavedli, je takové, že výběr z jízdného nezmizel úplně, ale snížil se cca na jednu polovinu. Ztráta pro město z výpadku jízdného by se tak snížila na cca 6 milionů Kč. 

Od listopadu 2019 budou platit nové standardy kvality pro MHD Příbram. MHD bude atraktivnější. Existuje však důvodná obava, že to, co dnes vadí cestujícím v MHD Příbram nejvíc, tj. opožďování spojů, to nevymizí. Spíše naopak. Čím přetíženější budou komunikace města v ranních a odpoledních špičkách, tím častěji bude docházet ke zpožďování spojů, a to i v případě, že bychom měli ty nejvymazlenější autobusy na světě.

Zkrátka řečeno, zvýšení kvality autobusů nestačí. Je třeba použít další nástroje. Tím druhým nástrojem by skutečně mohla být nabídka MHD v Příbrami zdarma. Kvalita MHD a bezplatné jízdné, to jsou silně motivační impulsy, které by měly tlačit na větší využívání MHD v poměru k osobní automobilové dopravě. Otázkou zůstává, kde a čím nahradit výpadek v tržbách. Jsem přesvědčen, že to možné je, a to navýšením ploch s placeným parkováním na těch místech, která bezprostředně neslouží k parkování vozidel u obytných budov. 

Město Tábor vybírá na parkovném 18 milionů korun ročně. Město Příbram pouhých 6 milionů, a to ještě za lamentování řidičů nad drahotou. Určitá rezerva tu je.

Ten, kdo „pohrdne“ MHD a bude nutně chtít dojet svým automobilem až do centra města, bude si muset připlatit. To je obecný trend všech větších měst, a ať se nám líbí nebo nelíbí, jedná se často o jedinou možnost, jak zabránit dopravnímu kolapsu. 
Rovnice řešící dnešní rébus je tato:

Kvalitní MHD + MHD zdarma + reorganizace parkování v Příbrami = Čistší město + hladší doprava + úspora v kapsách těch, co dají přednost MHD před osobní dopravou automobilem.

Pokud zkoncentrujeme síly tímto směrem, výše uvedená rovnice může platit od prosince 2019. 

MHD v Příbrami zdarma, to není populismus, je to řešení. 

 

Ing. Jindřich Vařeka, starosta města

 

 Počet zobrazení: 1571 | Aktualizováno: 17. 09. 2018