Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

K pocitu bezpečí se můžete vyjádřit v dotazníkovém šetření

0 0 0


Město Příbram opět pořádá průzkum pocitu bezpečí svých občanů. Do průzkumu probíhajícího dotazníkovým šetřením se může zapojit každý občan. Dotazník je možné vyplnit online nebo v tištěné verzi, která je zveřejněna v městském zpravodaji Kahan.

 

Cílem dotazníkového průzkumu je zjištění subjektivního pocitu bezpečí občanů v jednotlivých částech města. Se získanými daty dále pracuje městská i státní policie a zároveň slouží jako podklad pro aktivity v rámci prevence kriminality. 

Dotazník je možné vyplnit online na odkazu: 1url.cz/5KaOB. Pokud raději volíte „papírovou“ formu vyplňování, je dotazník zveřejněn ve zpravodaji Kahan – vyplněný dotazník je možné vhodit do schránky Bezpečná Příbram v Zámečku-Ernestinu nebo v Knihovně Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka, případně naskenovat a zaslat na e-mail: lucie.machova@pribram.eu.   

Čas na vyplnění a odevzdání dotazníku je do 31. října 2021.  

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

dotaznik

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 197 | Aktualizováno: 27. 09. 2021