Kácení stromů u Čekalíkovského rybníka

 

V rámci revitalizace území Čekalíkovského rybníka dojde v následujících dnech k odstranění několika stromů v této lokalitě. Kácet se bude na základě dendrologického průzkumu a studie vypracované firmou Land 05.

Souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významných krajinných prvků včetně povolení kácení bylo vydáno v prosinci a stromy budou vykáceny v období vegetačního klidu. Zároveň bude provedena výsadba nových stromů, keřů a rostlin dle projektu, se kterým se město chystá uspět v žádosti o dotaci.

Pozemky v okolí rybníka byly městem odkoupeny od soukromých vlastníků, aby bylo možné z tohoto zanedbaného a nebezpečného prostoru vytvořit kout v náruči přírody určený pro chvíle klidu a relaxaci. V rámci projektu dojde také k vyčištění rybníka a parkové úpravě celého okolí, které se stane součástí zelené páteře města.  

Pokáceno bude 45 vesměs uschlých, bakterií napadených olší na hrázi rybníka spolu s přestárlými topoly a dalšími dřevinami, které se zde nacházejí. Zásah provedou Technické služby města Příbram.

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
Městský úřad Příbram

 Počet zobrazení: 1108 | Aktualizováno: 06. 01. 2020