Kácení v době vegetačního klidu

 

Na základě povolení MěÚ Příbram, Odboru životního prostředí, přistoupily Technické služby města Příbram ke kácení níže uvedených stromů. Pokácení proběhne v období vegetačního klidu, do konce měsíce března. Pokud dovolí prostorové podmínky jednotlivých lokalit, je navržena náhradní výsadba, která je zadána do roku od odstranění stromu.

 

– ulice Pod Kovárnami lípa srdčitá. Strom je mezi vozovkou a chodníkem a má dutinu v kmeni. Hrozí selhání v tlakovém větvení. 

– ulice Pod Haldoubříza bělokorá. Strom se nachází v ostrůvku zeleně. Kořenové náběhy i kmen jsou napadeny houbou, je velmi proschlý a větve se lámou. 

– ulice Pod Haldou – javor mléč. Strom stojí za garážemi, kmenem těstě u garáže a kořenovým systémem pod základy stavby. Kosterní větvení je do „V“ a hrozí rozlomení proschlé dřeviny. 

– ulice Generála Kholla – jilm horský. Jedná se o úplně suchý strom, za který bude provedena náhradní výsadba. 

– ulice Podbrdská – jeřáb obecný. Strom na konci životnosti, téměř suchý, kosterní větve jsou polámané. 

– ulice K. H. Máchy – hloh obecný. Několikrát ořezaný, oschlý a nevzhledný strom, který nemá perspektivu do budoucna. 

– ulice Rožmitálská – ořešák, vrba jíva a javor mléč. Javor je nakloněný, hrozí selhání, ořešák a vrba jsou proschlé, neperspektivní a s dutinami. 

– rybník Kaňka – vrba bílá, bříza bělokorá (celkem jedenáct stromů). Jednotlivé stromy jsou nakloněné, celkově neudržované, přestárlé a mají vysoký štíhlostní koeficient. V případě pokácení vedlejších jedinců hrozí selhání. Vzhledem ke stavbě altánu a mola zde bude větší pohyb lidí a hrozí velké bezpečnostní riziko. 

– ulice Politických vězňů, Ve Dvoře – bříza bělokorá (pět stromů). Břízy mají uschlé nebo ulomené terminály, suché větve se lámou, jsou nakloněné nad silnici a hřiště. Navržena je náhradní výsadba.

– ulice Žežická – bříza bělokorá (tři stromy). Břízy rostoucí v travnatém pásu u silnice jsou proschlé a mají zaschlé terminály. Suché větve se ulamují a hrozí nebezpečí úrazu. Další bříza v této ulici je na konci své životnosti, bez terminálu, je proschlá a má polámané větve. 

– ulice Zdabořská – jabloň. Přestárlý jedinec s proschlou korunou, který nemá dostatek prostoru pro další vývoj. 

– ulice Prokopská – hloh obecný. I zde se jedná o přestárlý strom ve zhoršeném zdravotním stavu, u kterého hrozí selhání.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 391 | Aktualizováno: 14. 02. 2019