Kácení v době vegetačního klidu

 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Příbram vydal povolení k pokácení osmnácti stromů. Kácení proběhne v době vegetačního klidu.

 

 • ul. K Dolu Anna (javor klen, 1 kus) – kosterní větve i terminál jsou suché, nelze provést řez, podmínky pro další růst stromu jsou minimální

 • ul. Politických vězňů (lípa srdčitá, 5 kusů) – stromy jsou již několik let bez přírůstků, živoří, prosychají

 • ul. Žežická (bříza bělokorá, 1 kus) – stromy v bývalém stromořadí postupně odumírají, vlivem tlakového větvení možnost selhání dřeviny

 • nám. Fráni Kučery (douglaska tisolistá, 1 kus) – nevhodně vyrostlý strom, ve svahu v blízkosti domu, vzhledem k druhu a možné velikosti stromu je třeba přistoupit k bezpečnému kácení

 • Žežice, zastávka (borovice černá, 1 kus) – borovice vyvětvená na jednu stranu – konkurence lípy, stojí kousek od zastávky MHD, ve svahu

 • Sebastopolské náměstí (jerlín japonský, 1 kus) – kmen s dutinami a přítomnou hnilobou, sekundární, tedy křehké kosterní větve, jedinec na konci životnosti

 • u Dolejší Obory (olše lepkavá, 1 kus) – zcela suchá dřevina na břehu

 • nám J. A. Alise (smrk omorika, 1 kus) – smrk je silně nakloněný, při poryvech větru se naklání, neplní již funkci městské zeleně na náměstí

 • Hornické náměstí (smrk pichlavý, 1 kus) – velmi proschlý smrk, poškozený kmen

 • ul. Jana Drdy (douglaska, 2 kusy) – stromy nevhodně vysazené v blízkosti domu, na žádost všech nájemníků dojde k odstranění

 • Zavržice (smrk ztepilý, 1 kus) – smrk silně usychá

 • ul. Boženy Němcové (mahalebka obecná, 1 kus) – kmen se naklání k chodníku, postupně ořezáván, větve zasahují do fasády, plody znečisťují chodník

 • ul. Profesora Skupy, dvůr (bříza bělokorá, 1 kus)y – tlakové větvení, suchý terminál, odumírající jedinec

 

Městský úřad Příbram
Odbor životního prostředí
Daniela Wagnerová, sadovník

 Počet zobrazení: 947 | Aktualizováno: 04. 03. 2020