Kahan se líbí, náměty na změny jsou

 

Dejte nám vědět, jak můžeme zlepšit Kahan. To byla výzva redakce městského zpravodaje, aby se Příbramané v dotazníkovém šetření vyjádřili k současnému  i možnému budoucímu směřování městských novin. Ankety se zúčastnilo 161 respondentů.

Městský zpravodaj Kahan vychází od začátku devadesátých let. Postupně prošel několika proměnami. Současná podoba Kahanu, která je v souladu s mediální identitou města, byla nastavena v roce 2015.  Od té doby zpravodaj získal dvakrát (v letech 2015 a 2016) ocenění Městský zpravodaj roku.

Potěšitelné je, že polovina respondentů sdělila, že čte celý Kahan a dalších 19 procent čte více než dvě třetiny. Většina respondentů uvedla, že v domácnosti čte titul více čtenářů (zpravidla dva nebo tři). Více než 90 % dotázaných si nepřeje změnu názvu zpravodaje.

Zpravodaj je zdarma distribuován do schránek 15 tisíc domácností, a navíc je k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách města. „Téměř osmdesát procent dotázaných preferuje tištěnou podobu zpravodaje. Problémem, ke kterému se někteří občané vyjádřili je doručování. Kdykoliv se stane, že se vám Kahan neobjeví ve schránce, je třeba nás o tom informovat na e-mailové adrese kahan@pribram.eu, abychom mohli s distribuční firmou tyto nedostatky řešit,“ říká Zuzana Kučerová z Odboru kancelář města.

Přestože se více než 70 % dotázaných vyjádřilo, že v Kahanu žádné informace nepostrádají,
z následujícího dotazu, jaká témata čtenářům ve zpravodaji chybí, vyplynula řada podnětů. Nejčastěji se opakujícími náměty bylo více informací z jednání zastupitelstva a rady města, více informací o příbramských sportovních klubech nebo například více rozhovorů k aktuálním problémům města s věkově rozdílnými občany.

Náměty a připomínkami se bude zabývat redakční rada Kahanu. Na některých inovacích se začalo pracovat ještě před samotným vyhlášením dotazníkového šetření. Novinkou v některém z následujících vydání Kahanu tak bude například rubrika o zajímavých osobnostech města. V současné době se také testuje, zda by bylo možné vydávat Kahan  i v audio podobě.

Kompletní výsledky ankety najdete zde.

 

 

 

 

Eva Švehlová, DiS.

tisková mluvčí

eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 818 | Aktualizováno: 18. 11. 2019