Kde jsou popelnice a kontejnery na bioodpad

 

V listopadu pracovníci TS odvezli, desinfikovali a uskladnili hnědé popelnice a kontejnery na sběr bioodpadů. Na místo se vrátí zase na jaře, přibližně koncem měsíce března. Více k tomuto řekl zástupce ředitele TS Libor Michvocík.

„Svoz biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu (BRKO) není v zimním období možný, protože zelený odpad s vysokým podílem vody v kontejnerech zamrzá a nejde vysypávat. V zimním období nejsme schopni nastartovat kvůli nízkým teplotám kompostovací proces, zejména hygienizaci (zničení semen plevelů a zárodků chorob, kdy musí zakládka dosáhnout po nejméně 4 dny teplot v rozmezí 65°C - 68°C).

BRKO jsou proto přimíchávány spolu se štěpkou ze zahradních výřezů a skladovány odděleně od listí, které je vhodné ke kompostování za studena (termická fáze neprobíhá). Na jaře, při prvním sekání trávy, pak jsou tyto "zimní" složky promíchány s posečenou travou pro dosažení lepší kvality výsledného humusu.

Během zimního období jsme připraveni od vás bioodpad přijmout na Sběrném dvoře, pokud neobsahuje nepovolené příměsi a je zkontrolovatelný.“

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí
eva.svehlova@pribram.eu

Městský úřad Příbram

 

 Počet zobrazení: 1459 | Aktualizováno: 26. 11. 2019