Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Kdo chce využít podporu na výměnu kotle, nesmí váhat

 

Finanční částka přidělená na tzv. kotlíkové dotace bude již brzy zcela vyčerpána.

Termín, kdy neekologické kotle nebude již možno k vytápění využívat, se blíží a většina domácností bude nucena výměnu kotle realizovat pouze z vlastních prostředků.

Občanům příbramského regionu spadající do věkové kategorie 18 až 30 let, nebo 65 let a více, popřípadě osobám zdravotně postiženým, kteří nedisponují potřebnou částkou, navíc Středočeský kraj v rámci kotlíkové dotace umožní získat na realizaci akce potřebnou finanční zálohu.

Občané města Příbram mohou dále na úhradu veškerých nákladů spojených s výměnou kotle využít výhodné půjčky z „Fondu zápůjček města Příbram“, který je ve správě ekonomického odboru města.

Podrobné informace lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje popř. na telefonním čísle 257 280 991 v úřední dny pondělí a středy od 8 do 12 hodin.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů využijte e-mailové adresy: kotliky@kr-s.cz

 

 Počet zobrazení: 570 | Aktualizováno: 03. 02. 2020
Využívání sociálních služeb na Příbramsku