Kdo chce využít podporu na výměnu kotle, nesmí váhat

 

Finanční částka přidělená na tzv. kotlíkové dotace bude již brzy zcela vyčerpána.

Termín, kdy neekologické kotle nebude již možno k vytápění využívat, se blíží a většina domácností bude nucena výměnu kotle realizovat pouze z vlastních prostředků.

Občanům příbramského regionu spadající do věkové kategorie 18 až 30 let, nebo 65 let a více, popřípadě osobám zdravotně postiženým, kteří nedisponují potřebnou částkou, navíc Středočeský kraj v rámci kotlíkové dotace umožní získat na realizaci akce potřebnou finanční zálohu.

Občané města Příbram mohou dále na úhradu veškerých nákladů spojených s výměnou kotle využít výhodné půjčky z „Fondu zápůjček města Příbram“, který je ve správě ekonomického odboru města.

Podrobné informace lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje popř. na telefonním čísle 257 280 991 v úřední dny pondělí a středy od 8 do 12 hodin.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů využijte e-mailové adresy: kotliky@kr-s.cz

 

 Počet zobrazení: 672 | Aktualizováno: 03. 02. 2020