Klientelismus nepodporujeme

0 0 0

Klientelismus v žádném případě nepodporujeme, reaguje vedení příbramské radnice na článek serveru pribramnaostro.cz

Vedení příbramské radnice považuje za nutné reagovat na článek uveřejněný na serveru pribramnaostro.cz dne 17. října 2016 s názvem “Turbofirma” s minimem zaměstnanců získala za půl roku zakázky za 25 milionů“, a zejména pak na spekulace, které se v článku objevily a které jsou nepravdivé.

Vedení radnice se proti článku, který naznačuje možné korupční jednání v souvislosti s přidělením čtyř zakázek firmě Staler spol. s r.o., důrazně ohrazuje. Spekulace, že by koalice ANO 2011 a TOP09 mohla zvýhodňovat tuto firmu, se nezakládá na pravdě, a to z následujících důvodů:

1) Zadávací řízení je otevřené, je vyvěšeno na profilu zadavatele a může se do něj přihlásit jakákoliv firma. Všechny firmy dostávají naprosto stejné zadání s tím, že vítězí nabídka s nejnižší cenou.

2) Otevírání obálek se účastní především sami soutěžící, kteří jsou svojí přítomností u jejich otevírání tou nejlepší zárukou, že tento proces probíhá korektně a transparentně.

3) Vyhodnocování nabídek provádí vždy nejméně pětičlenná komise, které se pravidelně účastní i zástupce opozice. V minulosti nebylo výjimkou, že komise byla jenom tříčlenná a bez zástupců opozice.

4) Tzv. vícepráce, kdy vítězná firma s nejnižší nabídkou v průběhu stavby rozšířila původní předmět zakázky a navýšila vysoutěženou cenu, se v posledních dvou letech prakticky nevyskytují.

Odbor práva a veřejných zakázek Městského úřadu Příbram administroval v roce 2016 celkem 31 zakázek na stavební práce, z nichž byla jako vítězný uchazeč společnost Staler vybrána v celkem třech případech: Komunitní dům pro seniory, Nízkoprahové denní centrum, Parkoviště Hvězdička, plus navíc firma získala jako vítěz poptávkového řízení schvalovaného radou města jednu zakázku na úpravu fasády budovy Městské policie.

Vedení města Příbram absolutně nechápe, proč k takovému obvinění ze strany serveru pribramnaostro.cz došlo. V žádném z výběrových řízení na dodávky stavebních prací nedošlo k sebemenšímu pochybení. Zvláště pak argument, který je uváděn jako nejpodezíravější, a to že firma Staler má pouhých pět zaměstnanců, je irelevantní. Neboť počet zaměstnanců nebyl součástí hodnotících kritérií. Takové kritérium by bylo krajně neobvyklé a diskriminační.

Z výše uvedeného naopak vyplývá, že občané už nemusí mít ani ty nejmenší obavy z toho, že by zakázky mohly být přidělovány dle osobních zájmů kohokoliv z vedení města. Být více transparentní a otevření již skoro ani není možné.

Všechny uvedené zakázky malého rozsahu i zakázky dle zákona jsou se všemi náležitostmi veřejně dostupné na profilu zadavatele Město Příbram zde: http://pribram.eu/mestsky-urad/verejne-zakazky.html 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 

Otevřený dopis Šanci pro Příbram

Vážená paní doktorko Říhová a vážený pane Mgr. Králi, 
každý člověk je jiný. Někomu Pán Bůh nadělil na inteligenci, jinému na empatii. Někdo je pilný, jiný zas jen raději povídá. Někdo chybuje často, jiný chybuje jen zřídka. To ale není podstatné, důležité je, abychom svých schopností využívali ku prospěchu svého okolí. Pokud jsme ve veřejné funkci a jsme zastupiteli, troufám si tvrdit, že je to i naše povinnost.  Ostatně, i slib zastupitele, který jsme všichni skládali, vyjadřuje vlastně totéž. 

Omlouvám se, že tyto samozřejmosti připomínám. Činím tak proto, že mám silný pocit, a poslední zastupitelstvo mne v tom utvrdilo, že nad zájem občana byla ze strany Vašeho stranického kolegy pana Ing. Kareše nadřazena snaha o špinění současného vedení radnice pod jakoukoli, i tou nejnicotnější záminkou. Píši Vám proto, že tento trend nabírá na spádu a v mnoha ohledech již překročil rozumné hranice. Váš kolega vystupuje v médiích a hovoří o věcech a souvislostech, které nemají s realitou nic společného. Soustavné balamucení občanů prostřednictvím soukromé televize TV Fonka vymýšlením si faktů a čísel je zastupitele nehodná. Takovému postupu bych rozuměl pouze v tom případě, pokud by hlavním smyslem existence Šance pro Příbram mělo být šíření deziluze a špatné nálady mezi občany. Pokud si však dobře vzpomínám, volebním heslem Vaší strany ve volbách bylo: „vrátíme do Příbrami úsměv“.

Ale zpátky k věci. Konání Vašeho kolegy, proti kterému vahou své osoby, ale také vahou úřadu starosty protestuji, je případ, o kterém jsem hovořil i na zastupitelstvu. Tvrdit občanům, že město vyhodilo 6 milionů korun za koncerty v situaci, kdy město v rámci oslav díky nadlidskému úsilí mnoha desítek nebo spíše stovek nadšenců naopak 6 milionů korun získalo, je prostě omračující. To, co je na tomto případu nejsmutnější a kvůli čemu se na Vás jako na hnutí obracím, je však to, co se stalo poté.  Když jsem na zastupitelstvu vysvětlil, jak se věci ve skutečnosti mají, odvětil pan Ing. Kareš, cituji: „Já si mohu říkat, co chci.“

Bohužel, k podobným excesům dochází stále častěji. Výslechy úředníků a urážky a posměšky směrem k nim v přímém přenosu na zastupitelstvu je okolnost, kterou jako jejich nadřízený také nemohu nechat bez povšimnutí.

Stejně tak považuji za krajně nevhodné, aby zastupitel města vlastnil server, ve kterém v rozporu s tiskovým zákonem publikuje anonymní články, v nichž špiní pověst radnice a soukromých subjektů a naznačuje korupční jednání, a to bez jakéhokoli, byť jen stínu důvodu k takovému obvinění.  Konkrétně se jedná o případ, kdy firma Staler vyhrála v tomto roce čtyři zakázky na dodavatele stavby v soutěžích, kde jediným kritériem byla cena. Navíc, ve výběrové komisi jste vy, pane Králi, zasedal ve dvou z těchto případů i Vy osobně. Sám proto nejlépe víte, že nemohou být absolutně žádné pochybnosti o poctivosti těchto výběrových řízení. Tak proč tuto věc svému kolegovi z Vašeho zastupitelského klubu nevysvětlíte? Jak se jeho počínání slučuje se službou občanům? Je snad soustavné lhaní zastupitele normou, se kterou se máme smířit?

Vážený pane Králi a paní Říhová, dovoluji si vás oba v této souvislosti požádat o jednoduché sdělení, a to, zda se Šance pro Příbram s konáním pana inženýra Kareše ztotožňuje, či nikoliv.  

Přiznám se také a dopředu se omlouvám za svoji nezkušenost a nevědomost v záležitosti, která se týká kandidatury inženýra Kareše za hnutí (STAN) v krajských volbách a zároveň jeho současném členství ve Vašem hnutí. Pan Ing. Kareš je členem dvou politických uskupení zároveň?

Možná spolu obě otázky souvisí, ale nemusí tomu tak nutně být. Pokud uznáte za vhodné na mé dva dotazy odpovědět, budu to považovat za dobré znamení.

Na závěr ještě pro upřesnění doplňuji: závěrečnému vyhodnocení a rozpočtu celých oslav 800. výročí města se bude věnovat prosincové vydání Kahanu. V té době už bude většina údajů známa.

Děkuji a zůstávám s pozdravem.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta města PříbramPočet zobrazení: 4058 | Aktualizováno: 19. 10. 2016